Länkstig

Innehållspublicerare

null Beslut från stadsstyrelsen 19.3.2018 som justerats omedelbart
20.03.2018

Följande beslut justerades omedelbart på stadsstyrelsens sammanträde 19.3.2018:

§ 40 Ändring av generalplanen för Houtskär för en del av lägenheten Bredören 1:1 och för delar av lägenheterna Litt.O. 1:121 och Skomakars 1:38 i Lempnäs i Houtskär

§ 41 Stranddetaljplan för lägenheten Hiekkaranta 8:2 och för en del av lägenheten Norrbacka 8:30 på Haverö i Nagu

§ 42 Stranddetaljplan för lägenheten Långholmen 1:11 i Jermo i Pargas

§ 43 Arrendering av tomt i Bläsnäs stadsdel åt Kårkulla samkommun

§ 44 Utlåtande om översiktsplanen för den nya bron till Lillholmen på landsväg 12029

§ 45 Pargas stads utlåtande angående NTM-centralens förslag till ändringar av hastighetsbegränsningar på landsväg 180 och 1801, Korpo och S:t Karins

§ 46 Godkännande av ändringar i stadgarna för Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildningen rs

§ 54 Mika Wallins m.fl. motion om förbättrad gårdssäkerhet vid Nilsbyn koulu

§ 55 Carita Henrikssons motion om ett kostpolitiskt program

§ 56 Helena Särkijärvis m.fl. motion om ansvarsfullare upphandling av livsmedel och måltidstjänster i Pargas stad

§ 57 SFP:s fullmäktigegrupps motion om offentlig upphandling inom den kommunala sektorn

§ 58 Christer Friis m.fl. motion om att staden övergår till att använda biogas i stadens dieseldrivna fordon samt att staden övergår till hybridbilar vid leasing av bilar för hemvården

sst 19.3.2018.pdf Stadsstyrelsens beslut från 19.3.2018 som justerades omedelbart

Pargas 20.3.2018
Stadsstyrelsen

 

Länk till § XX som behandlades av stadstyrelsen xx.xx.2018.