Innehållspublicerare

null Beslut från social- och hälsovårdsnämnden 17.6.2021 som justerats omedelbart
18.06.2021

Beslut från social- och hälsovårdsnämnden 17.6.2021 som justerats omedelbart:

§ 69 Ingående av ett tidsbegränsat avtal med Kimitoön gällande tjänster av ledande tjänsteinnehavare inom socialvården

Pargas 18.6.2021

Social- och hälsovårdsnämnden