Innehållspublicerare

null Beslut från social- och hälsovårdsnämnden 16.9.2021 som justerats omedelbart
17.09.2021

Beslut från social- och hälsovårdsnämnden 16.9.2021 som justerats omedelbart:

§ 89 Komplettering till balanseringsprogram 2.0 för social- och hälsovårdsavdelningen

§ 90 Ibruktagande av servicesedlar för serviceboende med heldygnsomsorg

 

Pargas 17.9.2021

Social- och hälsovårdsnämnden