Länkstig

Innehållspublicerare

null Beslut från social- och hälsovårdsnämnden 14.11.2019 som justerats omedelbart
18.11.2019

18.11.2019

Följande beslut justerades omedelbart på social- och hälsovårdsnämndens sammanträde 14.11.2019:

§ 98 Budget för 2020 och ekonomiplan för 2021-2022 för social- och hälsovårdsavdelningen

§ 99 Godkännande av plan för ordnande av hälso- och sjukvård

§ 102 Riksomfattande tillsyn över tidsfristerna inom barnskyddet

 

Pargas 18.11.2019

Social- och hälsovårdsnämnden