Innehållspublicerare

null Beslut från social- och hälsovårdsnämnden 13.2.2020 som justerats omedelbart
14.02.2020

Följande beslut justerades omedelbart på social- och hälsovårdsnämndens sammanträde 13.2.2020:

§ 11  Godkänna prislista för hälsocentraltjänster år 2020

§ 12 Ersättning för brådskande vård år 2020

§ 17 Val av minneskoordinator

§ 18 Val av äldreomsorgsledare till Grannas, Nagu

Pargas 14.2.2020

Social- och hälsovårdsnämnden