Länkstig

Innehållspublicerare

null Beslut från social- och hälsovårdsnämnden 12.12.2019 som justerats omedelbart
16.12.2019

16.12.2019

Följande beslut justerades omedelbart på social- och hälsovårdsnämndens sammanträde 12.12.2019:

§126 Avtal om trygghetstelefoner och andra teknologiska tjänster inom äldreomsorgen