Innehållspublicerare

null Beslut från social- och hälsovårdsnämnden 11.2.2021 som justerats omedelbart
12.02.2021

12.2.2021

Följande beslut justerades omedelbart på social- och hälsovårdsnämndens sammanträde 11.2.2021:

§ 4 Fastställande av hyror för serviceboende och gruppboende

Pargas 12.2.2021

Social- och hälsovårdsnämnden