Innehållspublicerare

null Beslut från bygg- och miljönämnden 15.9.2021 som justerats omedelbart
16.09.2021

Följande beslut justerades omedelbart på bygg- och miljönämndens sammanträde 15.9.2021:

§ 143 Stiftande av byggnadsservitut på fastigheterna 445-34-9901-0 och 445-34-6-6

§ 144 Generalplan för Pargas centrum

Bilagorna finns tillgängliga på föredragningslistan, bygg- och miljönämnden 15.9.2021

 

Pargas 16.9.2021
Bygg- och miljönämnden