Innehållspublicerare

null Beslut från bygg- och miljönämnden 13.11.2019 som justerats omedelbart
14.11.2019

Följande beslut justerades omedelbart på bygg- och miljönämndens sammanträde 13.11.2019:

§ 176 Köp av fastigheter intill Skärgårdsvägen och Sandåkersgatan

 

Pargas 14.11.2019

Bygg- och miljönämnden