Länkstig

Innehållspublicerare

null Beslut från bygg- och miljönämnden 1.4.2020 som justerats omedelbart
02.04.2020

Följande beslut justerades omedelbart på bygg- och miljönämndens sammanträde 1.4.2020:
 

§ 54 Ändring av detaljplanen för en del av gatuområdet Skräbbölevägen, kvarter 41 samt för en del av ett vattenområde i Skräbböle stadsdel samt uppgörande av detaljplan för en oplanerad del av vägbanken; förnyandet av Lillholmens bro

Protokollsutdrag § 54

Bilagor


Pargas 2.4.2020
Bygg- och miljönämnden