Länkstig

Innehållspublicerare

null Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende
31.01.2019

Planeringsområdet för uppgörandet av detaljplan och ändring av detaljplanen för norra delen av Centralparken samt busstationens område, som inletts under arbetsnamnet ”Pargas Byahus”, har utvidgats och planläggningen meddelas därvid på nytt inledd. Planområdet omfattar nu hela norra delen av Centralparken ända ner till Parkstigen, en del av Strandvägens gatuområde samt en oplanerad del av Skärgårdsvägen.

Man kan ta del av det kompletterade programmet för deltagande och bedömning samt planens beredningsmaterial på stadens webbplats (här). Samma material finns även att se på planläggningsenhetens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28. Eventuella åsikter om projektet kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

31.1.2019
Bygg- och miljönämnden