Innehållspublicerare

null Detaljplan för nordvästra delen av Ljusudda stadsdel till påseende
01.04.2021

TILL PÅSEENDE

Följande planförslag kommer att läggas fram offentligt:

-    Detaljplan för nordvästra delen av Ljusudda (35) stadsdel i Pargas

Förslaget finns offentligt framlagd under tiden 2.4 – 3.5.2021 på stadens webbplats, HÄR.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.

1.4.2021
Bygg- och miljönämnden