Innehållspublicerare

null Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet
27.03.2020

Pargas stad har samarbetsavtal med följande serviceproducenter gällande eftermiddagsverksamheten för skolbarn läsåret 2020–2021: Väståbolands svenska församling, Marinas Heftis (Skräbböle eftis) och FysioGym Ab Oy (Piftis). 

Därutöver ordnas eftisverksamhet i stadens egen regi i anslutning till Malms, Kirjala, Kyrkbackens, Skärgårdshavets, Träsk och Iniö skolor.

Verksamheten riktar sig till elever i klasserna 1 och 2, samt till elever som får särskilt stöd. Skräbböle eftis prioriterar elever från Skräbböle skola. På grund av skjutsarrangemang uppmanas elever i Sunnanbergs skola att söka till Skräbböle eftis. Eftermiddagsgruppen i Malms skola tar emot elever i behov av särskilt stöd. 

I Malms skola ordnas morgonverksamhet mellan kl. 7 och 9.

På förfrågningar om verksamheten svarar respektive serviceproducent.

Ansökningsblankett finns i Wilma. Sista ansökningsdag 14.5.2020.