Länkstig

Innehållspublicerare

null Anmälan om grundandet av ett nytt djurstall med tillhörande gödsellager
05.08.2019

Kim Ekström har i enlighet med 115 a § miljöskyddslagen (527/2014) inkommit med en anmälan om anmälningspliktig verksamhet. Anmälan gäller grundandet av ett nytt djurstall med tillhörande gödsellager på ett outbrutet område på fastighet Mellangård 445-491-4-1 i Pargas Simonby.

Djurstallet utgörs av en mjölkladugård med plats för 74 mjölkkor och en ungdjurshall med plats för 22 kvigor och 22 kalvar. Produktionen av mjölk kommer att uppgå till ca 740 ton per år. Som foder används förtorkat rundbalat hö, ca 2000 ton per år. Verksamheten genererar ca 1900 m3 flytgödsel och ca 470 m3 strögödsel per år. Flytgödseln lagras i en flytgödselbassäng, strögödseln lagras i en torrgödselstad. Gödseln används som gödselmedel på åkrar. Tillgänglig spridningsareal är 84 ha.

Handlingarna finns 6.8 - 5.9.2019 till påseende i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28. Dem vilkas rätt eller fördel ärendet kan beröra (parterna) har möjlighet att framföra anmärkningar med anledning av anmälan. Andra än parterna har möjlighet att framföra sin åsikt. Eventuella anmärkningar eller åsikter skall göras skriftligen och senast 5.9.2019 tillställas Pargas stads bygg- och miljönämnd (adress: Strandvägen 28, 21600 Pargas; e-post: bygg-miljonamnden@pargas.fi). Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Tomas Kull, tel. 040 488 5970, eller miljövårdschef Carl-Sture Österman, tel. 044 458 5927.

 

Pargas 5.8.2019

Bygg- och miljönämnden