Länkstig

Innehållspublicerare

null Anmälan om verksamhet som förorsakar tillfälligt buller och skakningar
07.05.2019

Wipunen Varainhallinta Oy (Qvidja Gård, 21630 Lielax) har enligt 118 § miljöskyddslagen lämnat in en anmälan om verksamhet som förorsakar tillfälligt buller och skakningar. Verksamheten handlar om krossning av sten i ett gammalt sandtag inom gårdens eget område på fastighet Sandmo 445-485-2-511. Arbetet utförs under tiden 22.5-30.6.2019 måndag-fredag kl 7-21, ej under veckosslut. Vid behov fortsätter man i september, dock så att antalet krossningsdagar är max 50.

Anmälan med kartbilaga finns till påseende vid stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, info, 1 vån.
 

Eventuella anmärkningar mot och åsikter om anmälan bör tillställas miljövårdsmyndigheten i Pargas stad (adress: Bygg- och miljönämnden, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller email: bygg- miljonamnden@pargas.fi) senast 22.5.2019. Tilläggsuppgifter ger miljövårdsinspektör Petri Huovila, tfn 050 4646866.

Denna kungörelse anslås offentligt 8.5-22.5.2019 på den officiella anslagstavlan i Pargas stadshus samt på stadens www-sida.

 

Pargas stad 7.5.2019
Bygg- och miljönämnden