Länkstig

Innehållspublicerare

null Anmälan om verksamhet som förorsakar tillfälligt buller och skakningar
21.02.2019

Destia Oy (Björnvägen 3, 21220 Reso) / Egentliga Finlands NTM-central har enligt 118 § miljöskyddslagen lämnat in en anmälan om verksamhet som förorsakar tillfälligt buller och skakningar. Verksamheten handlar om arbeten i samband arbeten (pålning) med färjfästet i Lillmälö under tiden 11.3 – 7.6.2019. Arbeten utförs måndag-fredag kl 6-20.
Anmälan finns till påseende vid stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, info, 1 vån, samt vid områdeskontoret i Nagu.

Eventuella anmärkningar mot och åsikter om anmälan bör tillställas miljövårdsmyndigheten i Pargas stad (adress: Bygg- och miljönämnden, Strandvägen 28, 21600 Pargas) senast 7.3.2019. Tilläggsuppgifter ger miljövårdsinspektör Petri Huovila, tfn 050 4646866 eller miljövårdschef Carl-Sture Österman, tfn 044 4585927.
Denna kungörelse anslås offentligt 21.2 -7.3.2019 på den officiella anslagstavlan i Pargas stadshus, i Nagu områdeskontor samt på stadens www-sida.

Pargas stad 21.2.2019
Bygg- och miljönämnden