Innehållspublicerare

null Anmälan om verksamhet som förorsakar tillfälligt buller och skakningar
24.10.2019

 

Oteran Oy (Nöykisbäcken 19, 02300 Esbo) har enligt 118 § miljöskyddslagen lämnat in en anmälan om verksamhet som förorsakar tillfälligt buller och skakningar. Verksamheten handlar om pålningsarbeten vid den nya småbåtshamnen vid västra sidan av sundet norr om Skärgårdsvägen under tiden 1.11 – 31.12.2019. Närmast kommer pålningen att pågå i november. Arbeten kan utföras måndag-fredag kl 7-20.

Anmälan finns till påseende vid stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, info, 1 vån.

 

Eventuella anmärkningar mot och åsikter om anmälan bör tillställas miljövårdsmyndigheten i Pargas stad (adress: Bygg- och miljönämnden, Strandvägen 28, 21600 Pargas) senast 7.11.2019. Tilläggsuppgifter ger miljövårdsinspektör Petri Huovila, tfn 050 4646866.

Denna kungörelse anslås offentligt 24.10 - 7.11.2019 på den officiella anslagstavlan i Pargas stadshus samt på stadens www-sida.

 

 

Pargas stad 24.10.2019
Bygg- och miljönämnden