Länkstig

Innehållspublicerare

null Ympäristölupahakemus ampumarataa varten Nauvon Vikomissa
18.10.2018

KUULUTUS

Nagu Jaktförening rf (Ampumaradantie 85, 21650 Lillandet) hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa Nauvossa Vikomin kylässä sijaitsevaa ampumarataa varten. Ampumarata sijaitsee kiinteistöllä Skjutbanan 445-603-1-195, joka on hakijan omistuksessa. Ampumaradalla on kiväärirata ja haulikkorata. Kivääriradalla ammutaan keskimäärin 4 800 laukausta vuodessa (enintään 10 000 laukausta vuodessa) ja haulikkoradalla keskimäärin 8 000 laukausta vuodessa (enintään 15 000 laukausta vuodessa). Toiminnasta aiheutuu melupäästöjä, lisäksi maaperään tulee lyijypäästöjä ja muita metallipäästöjä.

Turun ja Porin lääninhallitus on 19.10.1979 myöntänyt luvan ampumaradan perustamiseen. Terveyslautakunnan valvontaosasto on 1.3.1979 §:ssä 22 myöntänyt ampumaradalle terveydenhoitolain (469/1965) 26 §:n mukaisen sijoitusluvan. Ampumaratatoiminnasta on 27.8.2001 tehty ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 6 §:n mukainen ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten. Ampumaradalla ei ole ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 18.10. - 18.11.2018 Paraisten kaupungintalolla, Rantatie 28, ja Nauvon aluekonttorissa, Brinkastentie 1. Hakemuksesta tehtävät mahdolliset muistutukset tai mielipiteet on laadittava kirjallisesti ja ne on toimitettava 18.11.2018 mennessä Paraisten kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle (osoite: Rantatie 28, 21600 Parainen, s-posti: rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi). Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh. 040 488 5970, tai ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927.

 

Parainen 18.10.2018

Rakennus- ja ympäristölautakunta