Länkstig

Innehållspublicerare

null Anhållan om miljötillstånd i Heisala, Pargas
07.03.2019

KUNGÖRELSE

Andreas Johansson & Sonja Ek-Johansson (Heisalavägen 183, 21600 Pargas) ansöker om ändring av miljötillståndet (Miljönämndens beslut 14.8.2002 § 190 & Bygg- och miljönämndens beslut 15.2.2018 § 29) för djurstallet på fastighet Santalahti 445-430-1-61 i Heisala by, Pargas. Ändringen gäller byte av förläggningsplats för den planerade lösdriftsladugården för mjölkkorna. Förläggningsplatsen flyttas ca 175 m mot nordnordost.

Ansökningshandlingarna finns 8.3 - 7.4.2019 till påseende i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28. Eventuella anmärkningar eller åsikter med anledning av ansökan skall göras skriftligen och senast 7.4.2019 tillställas Pargas stads bygg- och miljönämnd (adress: Strandvägen 28, 21600 Pargas; e-post: bygg-miljonamnden@pargas.fi). Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Tomas Kull, tel. 040 488 5970, eller miljövårdschef Carl-Sture Österman, tel. 044 458 5927.

 

Pargas 7.3.2019

Bygg- och miljönämnden