Innehållspublicerare

null Pargas ordnar coronavaccinations POP-UP lördagen 18.9 kl. 10 - 14
09.09.2021

Pargas ordnar coronavaccinations POP-UP lördagen 18.9 kl. 10 - 14

Nu har du möjlighet att få din andra dos tidigare om det har gått 6 veckor sedan din första dos. 
Vi har för tillfället bra med vaccin vilket möjliggör detta, vi vill samtidigt höja vår vaccinationstäckning och få så många som möjligt fullt vaccinerade i rask takt. Därför vädjar vi nu till alla 12 år fyllda som har möjlighet, intresse och som uppfyller 6 veckors intervallet från första dosen,  att komma till vaccinationstillfället.  Det är också möjligt att komma för sin första dos. Även personer från stadens andra kommundelar är välkomna. 
Vaccinationsmottagningen i Pargas finns bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15), skyltning finns (blå stora skyltar med Covid-19 vaccinering). 


Mer information av hv Silander-Lehtinen, 040 488 5504