Innehållspublicerare

null Begränsningar för sammankomster i Egentliga Finland från och med 9.7
08.07.2021

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland kommer att fatta ett beslut om begränsningar för sammankomster som gäller Åbo, Salo, Reso, S:t Karins och Pargas kommuner under tiden 9.7–8.8.2021.

Beslutet gäller inomhusutrymmen som används för samtidig vistelse av över 10 kunder eller deltagare samt områdes- eller verksamhetsmässigt avgränsade områden utomhus som används samtidigt för ett ändamål riktat till över 50 kunder eller deltagare.

Det rekommenderas att motsvarande begränsningar som vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster iakttas vid privata tillställningar.

Regionförvaltningsverket vill särskilt betona var och ens ansvar i bekämpningen av epidemin och iakttagandet av anvisningar som gäller hygien och närkontakter.