Mene sisältöön


Kulttuuriyhdistykset

Eläkeläisyhdistykset

Eläkeliiton Paraisten yhdistys ry
sähköposti

Korpo pensionärer rf

Kårkulla Seniorer rf underavdelning för Pargas
sähköpsti

Paraisten eläkeläiset ry
sähköposti

Pargas svenska pensionärer rf Pargasiterna
Kotisivu / sähköposti

Parteks Pensionärer – Partekin Eläkeläiset

Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rfPensionärsföreningen i Iniö rf
sähköposti

Pensionärsföreningen i Iniö r.f.
Kotisivu/ Facebook / sähköposti

Pensionärsklubben Festingarna i Nagu rf
sähköposti

border.jpg

Festivaalit

Boundbirsens vänner rf
Facebook

Iniö Folk förening

Korpo Jazz rf
Facebook

Paraisten Urkupäivät ry

Rotaction Group rf

Nauvon kamarimusiikin tukiyhdistys ry
Kotisivu

border.jpg

Harrastustoimintaa

Nagu Frimärksklubb rf

Pargas Bridgeklubb

Pargas 4H rf
Kotisivu / Facebook / sähköposti

Pargas Filatelister – Paraisten Filatelistit rf

Pargas Gaming Community rf
Kotisivu/ Facebook / sähköposti

border.jpg

Kaupunginosa- ja kyläydistykset

Bläsnäs förening rf – Bläsnäsin yhdistys ry
Facebook

Ersby Byalag rf

Finbyhöjdens väl rf - Finbymäen hyväksi ry
Kotisivu

Hembygdsföreningen Heimdal rf

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf
Kotisivu

Iniö Norrby fiskelag, delägarlag

Iniö Söderby fiskelag, delägarlag

Jumo Byalag rf
Facebook

Jumo fiskelag, delägarlag

Keistiö Byalag rf

Keistiö fiskelag, delägarlag, Iniö

Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling rf
Facebook / Kotisivu

Kolko fiskelag, delägarlag

Kårlax samfällda byaförening rf – Kårlaxin yhteinen kyläyhdistys ry
Facebook

Munkvikföreningen – Munkvikseura ry
Facebook

Norrbynrannan Omakotiyhdistys ry – Norrbystrand Hemägaresförening rf

Norrskata Byaråd rf

Näsetin Kyläyhdistys ry

Nötö Hembygdsförening
Kotisivu

Pro Seili-Själö ry
 Kotisivu / Facebook

Söderby Byhamn

Tennbyföreningen rf – Tennbynseura ry

Valoniemi-Norrby-seura ry
Facebook / sähköposti

Vanhan Malmin Asukasyhdistys – Invånarföreningen Gamla Malmen
kotisivu

Åselholm Byalag rf
Facebook

Åselholm Fiskdelägarlag

border.jpg

Kulttuuriydistykset

Curatio Turunmaan Korjausrakentamisyhdistys ry
Kotisivu/ Facebook / sähköposti

Paraisten Pohjola-Norden ry

Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf
Kotisivu/ Facebook / sähköposti

Houtskärs Kulturgille / Avellana

Korpo Kulturgille rf
Kotisivu/ Facebook / sähköposti

Multiculti rf
Facebook / Kotisivu/ sähköposti

Paraisten Karjalaiset ry

Paraisten Kulttuuriyhdistys ry
Kotisivu/ Facebooksähköposti

Sydkustens landskapsförbund rf
Facebook

Åbolands litteraturförening rf
Facebook

border.jpg

Kädentaidot

Nauvon käsityöläiset ry

Åbolands Hantverk rf
Facebook / Hemsida / e-post

border.jpg

Luonto

Lukion luontokerho

Pargas naturskyddsförening – Paraisten luonnonsuojeluyhdistys
Facebook

border.jpg

Marthayhdistykset

Houtskär Marthaförening rf

Iniö Marthaförening rf

Mammamiorna

Nilsbyn Marttayhdistys

Paraisten Marttayhdistys ry
Facebook / sähköpsti

Pargas Marthaförening rf
Facebook

border.jpg

Muut yhdistykset

Katapultti, Paraisten Työnhakijat ry

Lions Club Parainen
Facebook / kotisivu

Pargas Rotary Klubb
Facebook / kotisivu

SF-Caravan Paraisten seutu ry
kotisivu

Saaristo-oppaat ry

Veronica föreningen i Pargas rf

Åbolands fiskarförbund rf
Facebook / kotisivu

ÅSP – Åbolands svenska lantbruksproducentförbund rf

border.jpg

Musiikki

Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf
Facebook / sähköposti / Kotisivu

Barnkör DaCapo

BlåsÅboland rf
sähköposti

Houtskär Spelmanslag

Korpo Spelmanslag

Malm Jazz Club

Manstolvan Munvig
sähköposti

Musikinstitut Arkipelag
Facebook / Kotisivu

Nilsbyn Pelimannit ry
Facebook / sähköpsti

Pargas Damkör rf
Facebook

Paraisten Laulavaiset ry
Facebook

Pargas Manskör rf
Facebook

Pargas Svenska Pensionärskör

Pargas Sången

Pargas Vokalensamble
sähköpsti

Saaristo-oopperayhdistys ry
Kotisivu

Åbolands Sång- och Musikförbund rf
Facebook

border.jpg

Paikallishistoriaa ja kotiseutu

Hembygdens Väl rf
Facebook

Houtskärs Kulturgille rf

Korpo Hembygdsförening rf
Facebook / sähköposti

Nagu Hembygdsförening rf – Nauvon Kotiseutuyhdistys ry
Facebook

Nötö Hembygdsförening rf
Kotisivu/ sähköposti

Pargas Hembygdsförening rf

Pargas Släktforskare rf

Sjöhistoriska skepp och farleder i Nagu rf

Skröbbel-Gåbbana

border.jpg

Poliittiset yhdistykset

Keskustan Paraisten paikallisyhdistys ry – Centern i Pargas lokalförening rf

Paraisten Kokoomus ry – Samlingspartiet i Pargas rf
Facebook / Kotisivu

Skärgårdens Socialdemokrater rf
Facebook / Kotisivu

Skärgårdshavets Gröna rf
Facebook / Kotisivu

Socialdemokraterna Pargas
Facebook

Svenska Folkpartiet i Iniö rf

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Pargas rf
Facebook / Kotisivu

Vänsterförbundet i Pargas – Paraisten Vasemmistoliitto

border.jpg

Sosiaali- ja terveydenhuolto

De Utvecklingsstördas Väl i Västra Åboland rf (DUV)

Duetto rf

Finlands Röda Kors, Pargas avdelning (Humana) – Suomen Punainen Risti, Paraisten osasto (Humana)

Folkhälsan i Houtskär rf
Facebook / Kotisivu

Folkhälsan i Nagu rf
Facebook / Kotisivu / Sähköposti

Folkhälsan i Pargas rf
Facebook / Kotisivu

Lokalföreningen Folkhälsan i Iniö rf
Kotisivu

Röda Korset, Houtskärs avdelning

Röda Korset – Iniö avdelning 150

Svenska hörselskadade i Åboland rf
Kotisivu / Facebook / sähköposti

Åbolands Synskadade rf

border.jpg

Sotaveteraanit ja puolustus

Korpo-Houtskär-Iniö krigsveteraner rf

Nagu Krigsveteraner rf

Paraisten Sotaveteraanit
Sähköposti

Pargas Reservofficerare rf

Paraisten Reserviläiset rf

border.jpg

Taide

Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf
Facebook / Kotisivu / sähköposti

Pictura Paraisten Taidekerho rf
Facebook / Kotisivu / sähköposti

border.jpg

Tanssi

Musikinstitut Arkipelag
Facebook / kotisivu / sähköposti

Paraisten Tanssijat ry / Parahultaset 
Facebook

Pargas Folkdansare/Pargas Dragspelsklubb rf
Facebook

Pargas Seniordansare

border.jpg

Teaatteri

Föreningen Teaterboulage r.f.
Facebook / kotisivu / sähköposti

Åbolands Teaterskola
Facebook / kotisivu

border.jpg

Uskonnolliset yhdistykset

Houtskärs kyrkliga folkhögskola rf
Facebook

Betania Bönehusförening rf Korpo

border.jpg

Vapaaehtoinen palokunta

Houtskärin VPK
Facebook / sähköposti

Iniö VPK

Korppoo VPK
Facebook

Lielahden VPK
Facebook

Nauvon VPK
Facebook

Paraisten VPK
Facebook

border.jpg

Video ja elokuva

Saaristokanava ry

border.jpg

Yrittäjyys

Houtskärs Torggille

Paraisten Yrittäjänaiset

Pargas Torghandlare

 Länsi-Turunmaan Yrittäjät ry
Facebook / sähköposti

border.jpg

Sivun alkuun