Till innehållet


Servicepunkten i Pargas

Asiointipiste_JPEG_ru.jpg

Servicepunkten är den offentliga förvaltningens gemensamma kundserviceställe som upprätthålls av kommunen och som nu prövas i fem kommuner: Pargas, Kiiminki i Uleåborg, S:t Michel, Saarijärvi och Pelkosenniemi.

Kommuninvånarna kan sköta sina ärenden med FPA, polisens tillståndsförvaltning, Skatteförvaltningen, magistraten, arbets- och näringsbyrån och kommunen vid Servicepunkten.

Pargas Servicepunkt finns i första våningen i stadshuset (Strandvägen 28, tfn 040 488 6026) och öppettiderna är följande på sommaren 2017:

Öppethållningstider i juni och augusti:

 • mån-ons 9-16
 • torsdag 9-17
 • fredag 9-14

Öppethållningstider i juli:

 • mån-ons 9-12 och 13-16
 • torsdag 9-12 och 13-17
 • fredag 9-11 och 12-14

Obs! Servicepunktens öppethållningstider kan avvika från de normala arbetstiderna inför helgdagar; vi informerar om eventuella ändrade öppethållningstider under rubriken Aktuellt på första sidan på stadens webbplats.

Servicerådgivaren ger personlig rådgivning och handledning t.ex. i användningen av e-tjänster vid Servicepunkten. Man kan också hämta myndighetsblanketter på Servicepunkten och lämna dem där för att skickas vidare till respektive myndighet. Vid behov kan man vara i videokontakt med sakkunniga på Skatteförvaltningen och magistraten.

Det är bra att ta bankkoderna med sig till Servicepunkten så att man kan komma in på myndigheternas e-tjänster.

Magistratens notarius publicus betjänar vid Servicepunkten onsdagar
kl. 13–15 (tidsbokning).

I Pargas har polisens tillståndsförvaltning, FPA och arbets- och näringsbyrån även i fortsättningen egna verksamhetsställen:

 • FPA:s kundmottagning vid Servicepunkten har öppet utan tidsbeställning från mån kl. 9–12 och 13-15 och tis-ons kl. 9-12.
  Tisdag, onsdag och torsdag kl. 13-15.30 endast för kunder med tidsbokning, och fredag endast för kunder med telefontidsbokning
 • Polisens tillståndsförvaltning (Strandvägen 30) har öppet från mån-fre kl. 9–16.15. Telefontid (tidsbokning) mån-fre kl. 9-11  0295 417 314
  (Obs! Beviljandet av pass, personkort och skjutvapentillstånd sköts också i framtiden på polisens verksamhetsställe.)
 • Arbets- och näringsbyrån (Strandvägen 30) endast med tidsbokning, www.te-tjanster.fi . Telefontjänst 0295 025 510

Vid Servicepunkten kan kunderna:

FPA

 • få FPA:s broschyrer och ansökningsblanketter  
 • vända sig till servicerådgivaren för råd och assistans i frågor som gäller FPA
 • lämna en ansökan till FPA eller bilagor/utredningar till en ansökan (gäller inte ansökningar om arbetspension)
 • använda kunddatorn och söka information på FPA:s webbplats och logga in i FPA:s kontakttjänst med sina bank- eller mobilkoder. I kontakttjänsten har kunderna insyn i uppgifter som gäller dem hos FPA och de kan lämna in ansökningar och skicka meddelanden eller bilagor till FPA
 • boka tid för telefonkontakt eller personlig kontakt hos FPA. Tjänsten är avsedd speciellt för kunder vars livssituation har förändrats eller som har flera ärenden som de behöver sköta hos FPA. 
 • skicka feedback om FPA:s tjänster via www.fpa.fi antingen på kunddatorn vid  servicepunkten eller så kan servicerådgivaren anteckna feedbacken på kundens vägnar. FPA svarar på feedbacken om kunden ber om svar. 

Magistraten

 • vända sig till servicerådgivaren för råd och assistans i frågor som gäller magistraten
 • använda kunddatorn och söka information på maistraatti.fi, skriva ut blanketter och använda magistratens elektroniska tjänster antingen självständigt eller med servicerådgivarens hjälp
 • få distansservice av experter på magistraten via videoförbindelse i ärenden som gäller t.ex. intressebevakning vid förmyndartjänster och tillståndsärenden
 • erhålla notarius publicus- eller köpvittnestjänster antingen med tidsbokning eller på de servicetider som magistraten anger.
  (ons kl. 13-15 i Pargas)
 • erhålla registreringstjänster för utlänningar som distansservice via videoförbindelse eller av en expert från magistraten vid en Servicepunkt.

Polisens tillståndstjänster

 • använda kunddatorn och söka information på polisens webbplats (www.polisen.fi) samt logga in på polisens elektroniska kontakttjänst med sina bankkoder, ett ID-kort försett med chip eller mobilkoder
 • få assistans med att använda polisens elektroniska tjänster (boka tid och lämna in tillståndsansökan)
 • lämna in tillståndsansökan för trafikärenden
 • lämna in tillståndsansökan som hör till lokalpolisens behörighet, t.ex. för lotterier och penninginsamlingar
 • lämna in olika slags anmälningar, t.ex. om evenemang för allmänheten eller allmänna möten

Det är däremot inte möjligt att vid Servicepunkten lämna in ansökningar om pass och identitetskort eller om tillstånd för skjutvapen.


Arbets- och näringstjänster

 • få hjälp med att använda webbplatsen te-tjanster.fi samt med de tjänster som finns under E-tjänster på webbplatsen
 • vid behov boka tid för experthjälp via videoförbindelse. Detta kräver alltid att kunden bokar tid på förhand med arbets- och näringsbyrån.

Skatteförvaltningens tjänster

 • använda kunddatorn för att söka information på Skatteförvaltningens webbplats (www.skatt.fi) och logga in på Skatteförvaltningens kontakttjänst med sina bankkoder eller ID-kort med chip.
 • beställa olika intyg från skatt.fi. En del av intygen ska beställas per telefon och andra kan beställas elektroniskt. 
 • anvisas till den rätta servicetelefonen hos Skatteförvaltningen för egentlig skatterådgivning
 • få experthjälp hos Skatteförvaltningen som distansservice i ärenden som gäller generationsväxling inom jordbruk, förhandsavgöranden gällande personbeskattning samt rådgivning om förhandsavgöranden om arvs- och gåvoskatt. Innan distansförbindelsen öppnas anvisas kunden att ringa Skatteförvaltningens servicenummer. Tjänstemannen på Skatteförvaltningen bokar för kunden en tid för distansservice, om ärendet inte kan lösas per telefon.
 • även skriva ut blanketter via kunddatorn vid Servicepunkten och lämna in handlingar till Skatteförvaltningen


Skriv ut
Dela |
Upp