Till innehållet


Välkommen till småbarnspedagogikens hemsidor!

Pargas stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken. Efter föräldrapenningperioden kan föräldrarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

  • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Familjer där barn vårdas hemma kan anlita öppna dagvårdens tjänster för småbarnspedagogik utan att förlora hemvårdsstödet.
  • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats i antingen heltids- eller deltidsvård. Dagvårdsplatsen kan vara i ett daghem eller i familjedagvård. Familjedagvård ordnas i den enskilda vårdarens hem, eller som gruppfamiljedagvård. Hemvårdsstöd betalas inte när barnet är i kommunal dagvård.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd i ett privat daghem.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd, då barnets vårdare är en av staden godkänd privat familjedagvårdare eller en vårdare som familjen anställt.

 border.jpg

26.10.2018

Julledigheternas avgiftskompensation

Om barnet är borta från småbarnspedagogiken minst två hela kalenderveckor i sträck under veckorna 51, 52 och 1, debiteras ingen avgift för VARDAGARNA under denna tid.
Förutsättningen för denna avgiftsfrihet är att frånvaron har meddelats skriftligt  senast 15.11.2018, blanketten har ni fått från dagvårdsplatsen. 

Exempel 1:
Barnets vårdbehov är 100 % enligt avtalet och barnet är borta veckorna 52-1:

  • I fakturan för december får ni tillgodo 3 dagar (vardagarna 27, 28, 31.12).
  • I fakturan för januari får ni tillgodo 3 dagar (vardagarna 2-4.1).

Exempel 2:
Barnets vårdbehov är 50 % och barnet är borta 51-1

  • I fakturan för december får ni tillgodo 8 dagar (vardagarna 17-21, 27-28, 31.12). Barnet får vara närvarande under veckorna 49-50 och veckorna 2-5 i medeltal högst 20 h/ vecka.
  • I fakturan för januari får ni tillgodo 3 dagar (vardagarna 2-4.1).

På samma sätt räknas dagarna tillgodo om vårdbehovet är

  • 65 % = närvaro under veckorna 49-50 och veckorna 2-5 i medeltal högst 25 h/ vecka
  • 80 % = närvaro under veckorna 49-50 och veckorna 2-5 i medeltal högst 35 h/ vecka


Kom ihåg att meddela barnets lediga dagar även elektroniskt!
Kontakta daghemsföreståndaren/ familjedagvårdsledaren om du har frågor.
Observera att faktureringen sker per kalendermånad i efterskott.


Skriv ut
Dela |
Upp