Till innehållet


Aktuellt 

Anmälan till förskola görs elektroniskt 12–18.2.2018 (v. 7) i webbtjänsten Wilma. Ett brev skickas per post vecka 5 till barn födda 2012.

Anmälan till årskurs 1 görs elektroniskt 12–18.2.2018 (v. 7) i webbtjänsten Wilma. Ett brev med uppgifter om läroplikt och närskola skickas per post vecka 5 till barn födda 2011.

_______________________________________________________________

Skolornas arbetstider för läsåret 2018-2019:

hösttermin tis 14.8 - fre 21.12.2018 (91 dagar)
- höstlov tors 18.10 - fre 19.10.2018

vårtermin mån 7.1 - lör 1.6.2019 (97 dagar)
- vinterlov mån 18.2 - fre 22.2.2019

_______________________________________________________________

Skolornas arbetstider för läsåret 2017-2018:

vårtermin mån 8.1 - lör 2.6.2018 (97 dagar)
- vinterlov mån 19.2 - fre 23.2.2018

_______________________________________________________________

Pargas biblioteksstig – samarbete mellan skola och bibliotek

Genom ett nära samarbete mellan bibliotek och skola strävar vi till att stöda det mångsidiga arbete som görs inom skolorna för att främja läslust och läsglädje. Vidare vill vi säkerställa att alla elever inom Pargas olika stadier får en grundläggande jämlik introduktion till hur man använder bibliotekets resurser, hur man söker information och hur man använder informationskällor.

Biblioteksstigen beaktar LP2016 och skolornas läroplaner och grundar sig på ett aktivt samarbete med lärarna. Planen evalueras årligen för de olika stadierna genom gemensamma möten mellan bibliotek och representanter för skolorna i Pargas stad.

Konkret omfattar stigen handledda biblioteksbesök med specifikt innehåll för årskurserna 1, 3, 5, 7, 9.

Mer info på www.blanka.fi

Skriv ut
Dela |
Upp