Till innehållet


Aktuellt 

Sidan gällande skolskjutsar är uppdaterad 30.6.2017.

Interna bussens tidtabell i Pargas är uppdaterad med information om en ruttförändring i centrum för Sydmo-turen kl. 13.05.

_______________________________________________________________

Den grundläggande utbildningen, gymnasiet samt förskolan i Pargas stad inleder läsåret tisdagen den 15 augusti 2017.

SkolaKlockslag
Kirjala skola8.10
Malms skola9.00
Skräbböle skola9.00
Sunnanbergs skola8.30
Sarlinska skolan åk 7
Sarlinska skolan åk 8 och 9
9.00
10.00
Pargas svenska gymnasium
(samling i Sarlinska skolans festsal)
12.00
Kyrkbackens skola8.30
Skärgårdshavets skola9.00
Träsk skola8.15
Iniö skola9.05

Den svenskspråkiga FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN inleds i Pargas kommunområde i berörda daghem tisdagen den 15 augusti 2017 kl. 9.00. Kirjala skolas förskolegrupp inleder sitt arbete kl. 8.10. I övriga kommundelar följer förskolan skolornas starttider.

_______________________________________________________________

Skolornas arbetstider för läsåret 2017-2018:

hösttermin tis 15.8 - fre 22.12.2017 (91 dagar)
- höstlov tors 19.10 - fre 20.10.2017

vårtermin mån 8.1 - lör 2.6.2018 (97 dagar)
- vinterlov mån 19.2 - fre 23.2.2018

_______________________________________________________________

Pargas biblioteksstig – samarbete mellan skola och bibliotek

Genom ett nära samarbete mellan bibliotek och skola strävar vi till att stöda det mångsidiga arbete som görs inom skolorna för att främja läslust och läsglädje. Vidare vill vi säkerställa att alla elever inom Pargas olika stadier får en grundläggande jämlik introduktion till hur man använder bibliotekets resurser, hur man söker information och hur man använder informationskällor.

Biblioteksstigen beaktar LP2016 och skolornas läroplaner och grundar sig på ett aktivt samarbete med lärarna. Planen evalueras årligen för de olika stadierna genom gemensamma möten mellan bibliotek och representanter för skolorna i Pargas stad.

Konkret omfattar stigen handledda biblioteksbesök med specifikt innehåll för årskurserna 1, 3, 5, 7, 9.

Mer info på www.blanka.fi

Skriv ut
Dela |
Upp