Till innehållet


Aktuellt 

Anmälan till årskurs 1 görs elektroniskt 13–19.2.2017 (v. 7) i webbtjänsten Wilma.

Ett brev med uppgifter om läroplikt och närskola skickas per post vecka 5 till barn födda 2010. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan i Wilma.

Tilläggsuppgifter här eller tfn 040 488 5759.

_______________________________________________________________

Anmälan till förskola görs elektroniskt 13–19.2.2017 (v. 7) i webbtjänsten Wilma.

Ett brev skickas per post vecka 5 till barn födda 2011. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan i Wilma.

Tilläggsuppgifter här eller tfn 040 488 5759.

_______________________________________________________________

Bildningsnämnden har fastställt skolornas arbetstider för läsåret 2017-2018 enligt följande:

hösttermin tis 15.8 - fre 22.12.2017 (91 dagar)
- höstlov tors 19.10 - fre 20.10.2017
vårtermin mån 8.1 - lör 2.6.2018 (97 dagar)
- vinterlov mån 19.2 - fre 23.2.2018

_______________________________________________________________

Pargas biblioteksstig – samarbete mellan skola och bibliotek

Genom ett nära samarbete mellan bibliotek och skola strävar vi till att stöda det mångsidiga arbete som görs inom skolorna för att främja läslust och läsglädje. Vidare vill vi säkerställa att alla elever inom Pargas olika stadier får en grundläggande jämlik introduktion till hur man använder bibliotekets resurser, hur man söker information och hur man använder informationskällor.

Biblioteksstigen beaktar LP2016 och skolornas läroplaner och grundar sig på ett aktivt samarbete med lärarna. Planen evalueras årligen för de olika stadierna genom gemensamma möten mellan bibliotek och representanter för skolorna i Pargas stad.

Konkret omfattar stigen handledda biblioteksbesök med specifikt innehåll för årskurserna 1, 3, 5, 7, 9.

Mer info på www.blanka.fi

______________________________________________________________

Läsåret 2016-2017

Hösttermin ti 16.8 - ons 21.12.2016 (89 dagar)
- höstlov to 13.10 - fre 14.10.2016

Vårtermin må 9.1 - lö 3.6.2017 (98 dagar)
- sportlov må 20.2 - fre 24.2.2017

Skriv ut
Dela |
Upp