Till innehållet


Skolskjutsar

Läsåret 2019-2020

De skjutsberättigade eleverna i förskolan och årskurs 1 får ett infobrev hem per post innan skolstart med information om hur skjutsen ordnas, såsom hållplats och tidtabell.
De övriga får infobrevet från skolan den första skoldagen.

Kontaktuppgifter:
Ingelius 1040 838 7847
Ingelius 2040 193 1955
Ingelius 3040 728 0060
Lindberg Elmer0400 943 014
Taxi Sipilä (Pargas)040 553 3694
Citybus 8040 551 8030
Citybus 16040 551 8657
Citybus040 849 8264
Citybus 19040 180 2948
Citybus L040 724 6658
Taxi Suojanen040 730 6395
Taxi Sipilä (Nagu)0400 535 579
Lehtonen (Korpo)0400 771 229
Ataxi Andersson (Norrskata)041 459 0002
TLO (Houtskär)040 940 2920
Lola Schwartz (Iniö)050 566 2832


Skolskjutsarna ordnas i första hand med buss. De skjutselever som åker buss (linjetrafik eller intern) får Matkahuoltos busskort från skolan.

Matkahuoltos busskort kan användas 2 gånger/dag för resan mellan hemmet och skolan. Ifall busskortet tappas bort, ska man anmäla om detta till skolan. Ett nytt busskort kostar 6,50 €.

_______________________________________________

Frågor angående skolskjutsarna?
Ring 040 488 5747, trafikassistent Sara Ingman
fornamn.efternamn@pargas.fi

_______________________________________________

Skolskjutsansökningar för läsåret 2019-2020
Sista inlämningsdag var 30.4.2019. Blanketter

Om elevens skolväg är över 5 km:
Ingen skild ansökan behövs. Förskolelevernas vårdnadshavare kan vara i kontakt med trafikassistenten.

Upp