Till innehållet


Förvaltning

Skolbyrån

Skolbyrån finns i stadshuset i Pargas, ingång via Gamla Bläsnäsvägen.

Adress: Strandvägen 28, 21600 Pargas, tfn 02 458 5700 (växel)
E-post: bildningen[a]pargas.fi, fornamn.efternamn[a]pargas.fi

Ulrika Lundberg, utbildningschef, 050 375 3593 
Annukka Koskinen, planerare, 044 358 5704
Anne Söderblom, kanslist, 040 488 5743
Annemari Bonn, kanslist, 040 488 5759
Eivor Suominen, trafikassistent, 040 488 5747

_________________________________________________________________
Info för inflyttare:

Elever, som flyttar inom Pargas eller till Pargas från andra orter, kan anmälas direkt till rektorn i den egna närskolan. Rektorn kan, om så önskas, ordna ett bekantningstillfälle för eleven och föräldrarna i den nya skolan. Frågor beträffande flyttningen kan också riktas till utbildningschefen.
I samband med flyttningsanmälan bör vårdnadshavaren uppvisa ett ämbetsbetyg på barnet, ifall hon/han inte tillhör befolkningsregistret i Pargas.

Utbildningschef (svenskspråkig utbildning)
Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593

Opetuspäällikkö (suomenkielinen koulutus)
Katriina Sulonen, puh 050 375 3592

_______________________________________________________________

BILDNINGSNÄMNDEN 

består av elva ledamöter och sammanträder ungefär en gång per månad.
Ledamöter under perioden 2017-2021

BILDNINGSNÄMNDENS SVENSKSPÅKIGA SEKTION

består av nio ledamöter och sammanträder månatligen. 
Ledamöter under perioden 2017-2021
______________________________________________________________

Skriv ut
Dela |
Upp