Till innehållet


GYMNASIEUTBILDNING

I Pargas stad anordnas såväl svensk- som finskspråkig gymnasieutbildning.

Gymnasiet är en allmänbildande läroanstalt, där man genom egna ämnesval kan välja studieinriktning. Gymnasiestudierna består av språk, matematiskt-naturvetenskapliga ämnen, realämnen samt kunskaps- och färdighetsämnen. Gymnasiet ger goda och omfattande möjligheter till fortsatta studier, särskilt teoretiska högskolestudier vid universitet, yrkeshögskolor och övrig yrkesutbildning.

Gymnasiestudierna omfattar tre läsår , men studierna kan också fördelas på fyra läsår. I slutet av gymnasiet deltar eleverna i studentexamen. Studentexamen ger allmän behörighet för högskolestudier. Studentexamen består av minst fyra prov. Examinanderna ska avlägga provet i modersmål och litteratur samt enligt eget val tre prov av följande: provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk samt proven i matematik och realämnena.  Examinanderna kan ytterligare avlägga ett eller flera extra prov. Endast ett prov per läroämne får ingå i examen.

Ansökan till gymnasiet

Gymnasiestuderanden har även möjlighet att studera utomlands som utbyteselev. Tilläggsuppgifter på Utbildningssyrelsens sidor (Elevutbyte).

Till den för ungdomar avsedda gymnasieutbildningen ansöker man på våren genom s.k. gemensam elevansökan, då man ansöker inträde till studier som startar på hösten. Ansökan

Vid antagningen till gymnasiet följer man Undervisningsministeriets riktlinjer för den gemensamma elevansökan och grunderna för elevantagning till gymnasiet. I ansökan kan man samtidigt ansöka om inträde till fem utbildningar. Gymnasiet bestämmer om antagning enligt det önskemål, som den studerande satt högst upp på listan och till vilken den studerandes poäng räcker.

Till den gemensamma elevansökan bör bifogas den studerandes ämnesval, som vidarebefordras till det gymnasium, som den studerande i första hand valt. Ämnesvalet görs på en valblankett. Om den studerande vill klara av gymnasiet på tre år bör studierna innehålla minst 28 kurser år 1 och även under år 2, samt 19 kurser under år 3, minimum 75 kurser.

Kursvalsinfo ges av gymnasiets rektor samt studiehandledarna.

Övrig tilläggsinformation om gymnasiestudier, ämnesval o.d. ges av rektorer och studiehandledare vid Sarlinska skolan och Pargas svenska gymnasium.

Ersättning för resor i gymnasiet

Gymnasieelever har inte lagstadgad rätt till skolskjuts.

Folkpensionsanstalten (FPA) beviljar en gymnasiestuderande skolresestöd, om skolvägens längd från den studerandes hem till läroanstalten är minst 10 km, eller om kostnaderna för skolresorna överstiger stadgat maximibelopp.

Tilläggsinformation finns på FPA:s sidor (skolresestöd)

Studerandehälsovård

Sofia Aspelin, tfn 040 488 5688

Skriv ut
Dela |
Upp