Till innehållet


Förskola

Förskolan inleds 13.8.2019 och följer skolornas läsår.

Förskoleplatserna läsåret 2019-2020

Pargas kommunområde
- Sagoängens daghem, Vapparvägen 11
- Kirjala skola, Kårkullavägen 112
- Pjukala daghem, Pjukalavägen 134
- Folkhälsans daghem Bantis, Skräbbölevägen 5
- Folkhälsans daghem Fyrklövern, Munkvikvägen 31
- Daghemmet Villa Kamomilla, Rödjevägen 22 (för barn med behov av skiftesvård)

Nagu kommunområde
- Kyrkbackens skola, Skolvägen 4

Korpo kommunområde
- Skärgårdshavets skola, Verkanvägen 1

Houtskär kommunområde
- Houtskärs daghem, Näsbyvägen 241

Iniö kommunområde
- Iniö daghem, Degernäs 24

Förskoleundervisning ordnas i skolor och daghem. Undervisning ges fyra timmar om dagen och följer skolornas läsår.

  • I Pargas kommunområde kl. 9.00-13.00

  • I Nagu kommunområde kl. 8.30-12.30

  • I Korpo kommunområde kl. 9.00-13.00

  • I Houtskär kommunområde kl. 8.15-12.15

  • I Iniö kommunområde kl. 9.00-13.00. 

Tilläggsuppgifter:

förskolekoordinator Kerstin Lassinniemi, 044 358 5870
förvaltningsassistent Annemari Bonn, 040 488 5759
trafikassistent Sara Ingman, 040 488 5747 (skolskjutsar)

fornamn.efternamn@pargas.fi

Utbildningsstyrelsens sida finns mera information om förskoleundervisning.

6-åringar och de barn som har fått uppskov med skolstarten kan anmälas till förskoleundervisning. Förskolan är avgiftsfri.

I Pargas stad ordnas förskoleundervisning både på svenska och på finska. Om barnet har språkliga färdigheter att gå i skola på svenska och finska kan föräldrarna välja antingen en svensk- eller finskspråkig förskola. 

Upp