Till innehållet


Förskola

6-åringar och de barn som har fått uppskov med skolstarten kan anmälas till förskoleundervisning. Förskolan är avgiftsfri.

I Pargas stad ordnas förskoleundervisning både på svenska och på finska. Om barnet har språkliga färdigheter att gå i skola på svenska och finska kan föräldrarna välja antingen en svensk- eller finskspråkig förskola. 

Förskoleundervisning ordnas enligt kommunala beslut i skolor och daghem. Undervisning ges fyra timmar om dagen och följer skolornas läsår.

  • I Pargas kommunområde kl. 9.00-13.00, i Kirjala skola kl. 8.10-12.10

  • I Nagu kommunområde kl. 8.30-12.30

  • I Korpo kommunområde kl. 9.00-13.00

  • I Houtskär kommunområde kl. 8.15-12.15

  • I Iniö kommunområde kl. 9.00-13.00. 

På frågor som berör skjutsar svarar
trafikassistent Eivor Suominen 040 488 5747  

Tilläggsuppgifter, Annemari Bonn 040 488 5759

Utbildningsstyrelsens sida finns mera information om förskoleundervisning.

Ambulerande specialbarnträdgårdslärarna

De ambulerande specialbarnträdgårdslärarna arbetar med barn i dagvård och förskola. De ambulerande specialbarnträdgårdslärarna kan konsulteras i frågor gällande barnets tillväxt, utveckling eller rehabilitering. Dessutom anordnar de vid behov skolmognadstest.

Specialbarnträdgårdslärare

Skriv ut
Dela |
Upp