Till innehållet


Förskola

6-åringar och de barn som har fått uppskov med skolstarten kan anmälas till förskoleundervisning. Förskolan är avgiftsfri.

I Pargas stad ordnas förskoleundervisning både på svenska och på finska. Om barnet har språkliga färdigheter att gå i skola på svenska och finska kan föräldrarna välja antingen en svensk- eller finskspråkig förskola. 

Förskoleundervisning ordnas enligt kommunala beslut i skolor och daghem. Undervisning ges fyra timmar om dagen och följer skolornas läsår.

  • I Pargas kommunområde kl. 9.00-13.00

  • I Nagu kommunområde kl. 8.30-12.30

  • I Korpo kommunområde kl. 9.00-13.00

  • I Houtskär kommunområde kl. 8.15-12.15

  • I Iniö kommunområde kl. 9.00-13.00. 

På frågor som berör skjutsar svarar
trafikassistent 040 488 5747  

Tilläggsuppgifter, Annemari Bonn 040 488 5759

Utbildningsstyrelsens sida finns mera information om förskoleundervisning.

Ambulerande specialbarnträdgårdslärarna

De ambulerande specialbarnträdgårdslärarna arbetar med barn i dagvård och förskola. De ambulerande specialbarnträdgårdslärarna kan konsulteras i frågor gällande barnets tillväxt, utveckling eller rehabilitering. Dessutom anordnar de vid behov skolmognadstest.

Specialbarnträdgårdslärare

Skriv ut
Dela |
Upp