Till innehållet


Elevvård

Elevvård

Från och med 1.8.2014 tillämpas lagen om elev- och studerandevård. Elevvården omfattas av både generellt inriktad elevvård och individuellt inriktad elevvård.

Med generellt inriktad elevvård avses åtgärder som stöder elevens inlärning, välbefinnande, hälsa, socialt ansvarstagande, växelverkan och delaktighet samt en sund, trygg och tillgänglig studiemiljö. Med individuellt inriktad elevvård avses bland annat skolhälsovårdstjänster och skolpsykolog  och  - kuratorstjänster.

I varje skola finne en elevvårdsgrupp som arbetar med förebyggande elevvård. För den individuella elevvården tillsätts vid behov en expertgrupp.

Schema över elevvården

Upp