Till innehållet


Ikraftvarande planer i Houtskär

DETALJPLANER


DELGENERALPLANER

Sammanställning av den ikraftvarande generalplanen med ändringar för Houtskär

De planändringarna som är gjorda efter godkännandet av den urspringliga planen är uppdaterade till ajouren. De områden, var planen inte är i kraft / är upphörd, har utmärkts med rött. Senast uppdaterad 20.7.2017.

Skala 1:15 000Indexkarta
indeksi_Houtskari.jpg
Skriv ut
Dela |
Upp