Till innehållet


Aktuella planer och planändringar på delområdet Korpo

stranddetaljplan för fastigheten Stora Börsskär II 1:35 i Lempersjö i Korpo

-----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljplanändring för området för idrotts- och rekreationsanläggningar och kvarter 68 och 70 samt del av Verkanvägens gatuområde i Verkan (121) stadsdel i Korpo och detaljplan för ett litet grönområde väster om dessa

Planförslaget har varit offentligt framlagt 13.11-12.12.2015 i denna form, innan planområdet utvidgades:

Ändrat planförslag som varit offentligt framlagt 19.10-17.11.2018:

Stadfullmäktige har godkänt planen 12.2.2019.

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Stranddetaljplan för lägenheterna Svansång 1:53 och Lovart och Le 1:54 samt för delar av Södergrannas 1:55 i Österskär i Korpo

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Stranddetaljplan för två separata delar av lägenheten Svens Norrstrand 3:60 i Wattkast i Korpo

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Ändring av delgeneralplanen för Korpo Södra Skärgård för delar av lägenheten Vestan 1:45 i Österskär i Korpo.

Planförslaget har varit offentligt framlagt 16.11-17.12.2018:

---------------------------------------------------------------------------------------------

Skriv ut
Dela |
Upp