Till innehållet


TILL PÅSEENDE

Förslag till stranddetaljplan för två separata delar av lägenheten Svens Norrstrand 3:60 i Wattkast i Korpo finns offentligt framlagt under tiden 14.6 – 13.7.2019 på stadens webbplats, www.pargas.fi. Man kan även bekanta sig med planförslaget på miljöavdelningen i Pargas, adr. Strandvägen 28 samt på områdeskontoret i Korpo.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi,  före anslagstidens utgång.

13.6.2019
Bygg- och miljönämnden


Upp