Till innehållet


Anmälan om muddring

Vattenområdets ägare ska enligt vattenlagen underrättas om alla maskinella muddringar. Om muddringen ska också den övervakande myndigheten underrättas, från början av 2012 närings-, trafik-och miljöcetralen.

Se info om muddring!

Skriv ut
Dela |
Upp