Mene sisältöön


Ilmoitus lannan patteroinnista

Jokaisen eläintallin tulee huolehtia lannankäsittelystä asianmukaisesti. Lannanvarastointia varten tulee normaalisti olla tiivis lantala, jos lannan määrä on vuodessa yli 20m3. Lantalaan tulee mahtua koko vuoden aikana kertynyt lanta miinus laidunkauden aikana laitunmelle jäänyt lanta.

Mikäli eläintalli aikoo varastoida lantaa työteknisistä tai hygienisistä syistä johtuen pellolla lantapatterissa, on siitä ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tämä sen takia, jotta voidaan kontrolloida, ettei päästöjä vesistöön aiheutuisi. Ilmoitus voi olla vapaasti muotoiltu, tai sen tekemisessä voi käyttää valmista kaavakepohjaa:

 

 

Sivun alkuun