Till innehållet


De förnyade miljöskyddsföreskrifterna för Pargas stad

I föreskrifterna ges olika detaljerade anvisningar t.ex. om spillvattenbehandling i glesbygden, tvättning av motorfordon och andra maskiner, buller och annat oljud vid olika tillfällen och på privatområde, spridning och förvaring av gödsel och placering och skötsel av bränsle- och andra kemikaliecisterner...

BILAGOR:

(grundvattenområdens gränser håller på att justeras av NTM-cerntralen som bäst, de slutgiltiga torde vara klara senast i sommar)

Skriv ut
Dela |
Upp