Till innehållet


Miljö, natur och grönområden

Pargas består av en enastående naturmiljö, av såväl mångformade vattenområden som holmar och öar med speciella och rätt unika naturtyper. Skärgården erbjuder å ena sidan utomordentliga möjligheter till rekreation och friluftsliv, å andra sidan bör den sårbara och sköra skärgårdsmiljön värnas om med känslighet.

Även de olika kommuncentra i vår vidsträckta stad behöver planeras, byggas och skötas så att naturen och miljön respekteras, vårdas och bevaras i tillräcklig mån. Målsättningen är att pargasboende ska må bra såväl i dag som även i framtiden.

Inom staden handhas natur- och miljövårdsärendena samt skötseln av grönområdena av miljövårdsbyrån. Verksamheten vid miljövårdsbyrån leds av miljövårdschef Carl-Sture Österman

Skriv ut
Dela |
Upp