Till innehållet


Underhållsingenjör


Teknikenheten inom avdelningen för tekniska stödtjänster söker en Underhållsingenjör.

Till underhållsingenjörens huvudsakliga arbetsuppgifter hör planerings-, utvecklings- och övervakningsarbeten, samt projekthantering i anslutning till allmänna gator och gatuområden, hamnar och bryggor, gatubelysning och dagvattenhantering. Till enhetens ansvarsområden hör grönområden, allmänna gator, idrottsplaner och anläggningar.

Behörighetsvillkoren för uppgiften som underhållsingenjör är lämplig högskolexamen (ingenjör eller motsvarande) inom byggnads- och samhällsteknik eller motsvarande studieprogram samt dokumenterad kunskap och tillräcklig erfarenhet av projekthantering. Av personen som väljs till uppgiften som underhållsingenjör förväntas god samarbetsförmåga och initiativförmåga. Språkkraven är god förmåga att i tal använda svenska och finska språket samt tillräcklig förmåga att i skrift använda svenska och finska språket. Av sökande förutsätts körkort av minst klass B.

Arbetsplatsen är i huvudsak i Pargas, men arbetsfältet finns inom hela kommunens gränser.

Giltiga arbetssäkerhets- och vägsäkerhetskort och ett giltigt kort för heta arbeten räknas som merit.

Lönen bestäms utgående från TS-avtalet. Sökande har möjlighet att ställa löneanspråk.  Anställningen besätts fr.o.m. 1.4.2019 eller enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas 4 månaders prövotid. Den som väljs till befattningen som underhållsingenjör ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Om arbetet som underhållsingenjör intresserar dig, sänd in en fritt formulerad arbetsplatsansökan med CV och kopior på eventuella avlagda kurser och utbildningar till adressen Pargas stad, Teknikenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Märk kuvertet med ”Underhållsingenjör”.

Arbetsplatsansökningarna skall vara oss till handa senast 1.4.2019 kl. 13.00.

På eventuella frågor svarar samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724 eller matias.jensen@pargas.fi.


Skriv ut
Dela |
Upp