Till innehållet


Trädgårdsmästare


Teknikenheten inom avdelningen för tekniska stödtjänster söker en Trädgårdsmästare till underhållsuppgifter på stadens grönområden.

Till trädgårdsmästarens huvudsakliga arbetsuppgifter grönområdesskötsel och vård och skötsel av parkträd inom enhetens ansvarsområde. Till enhetens ansvarsområden hör grönområden, allmänna gator, idrottsplaner och anläggningar.

Behörighetsvillkoren

behörighetsvillkoren för uppgiften som trädgårdsmästare är grundexamen inom trädgårdsbranschen (trädgårdsmästare) på andra stadiet (tidigare institutnivå) och dokumenterad kunskap och tillräcklig erfarenhet av skötsel och vård av parkträd, samt arbetsledning. Av personen som väljs till uppgiften som trädgårdsmästare förväntas god samarbetsförmåga och initiativförmåga. Språkkraven är god förmåga att i tal använda svenska och/eller finska språket samt tillräcklig förmåga att i skrift använda svenska och/eller finska språket. Av sökande förutsätts körkort av minst klass B.

Arbetsplatsen är i huvudsak i Pargas.

Giltiga arbetssäkerhets- och vägsäkerhetskort och ett giltigt kort för heta arbeten räknas som merit.

Lönen bestäms utgående från TS-avtalet. Anställningen besätts fr.o.m. 15.4.2019 eller enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas 4 månaders prövotid. Den som väljs till befattningen som trädgårdsmästare ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Om arbetet som trädgårdsmästare intresserar dig, sänd in en fritt formulerad arbetsplatsansökan med CV och kopior på eventuella avlagda kurser och utbildningar till adressen Pargas stad, Teknikenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Märk kuvertet med ”Trädgårdsmästare”.

Arbetsplatsansökningarna skall vara oss till handa senast 1.4.2019 kl. 13.00.

På eventuella frågor svarar vikarierande stadsträdgårdsmästare Daniel Falck, tfn 050 329 1484 eller daniel.falck@pargas.fi.


Skriv ut
Dela |
Upp