Till innehållet


Tillståndsingenjör

Tillståndsingenjör, Pargas stad, miljöavdelningen, byggnadstillsynsenheten

Vi ledigförklarar att sökas en tjänst som tillståndsingenjör.

Bygg- och miljönämnden har 12.6.2019 § 88 ledigförklarat en tjänst som tillståndsingenjör.

Byggnadstillsynen i staden bereder och handlägger alla tillstånd och lov som krävs för byggande. I tillståndsingenjörens arbetsuppgifter ingår bland annat beredning av bygglov, handläggning av åtgärdstillstånd och anmälningar och förrättande av syner. Därtill bistår tillståndsingenjören byggnadsinspektörerna med beredning av tillstånd och lov och tar emot specialbeskrivningar och ansökningar om ansvariga arbetsledare. Tillståndsingenjören kontrollerar också tillstånds- och lovbeslut och taxor.

Vi förutsätter att den sökande har kännedom om markanvändnings- och bygglagen och flera års erfarenhet av arbete inom byggnadstillsyn. Tillståndsingenjören ska ha avlagt minst lägre högskoleexamen inom byggnadsbranschen. För tjänsten krävs tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska, finska och engelska språken. En framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter stresstålighet, flexibilitet och förmåga att behärska helheter.

Möjlighet att använda egen bil är en förutsättning och lokalkännedom är till fördel. Placeringen för tillståndsingenjören är stadshuset i Pargas.

Lönen bestäms enligt TS-avtalet (Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal).

En prövotid på fyra månader tillämpas. Den som väljs till tjänsten ska före mottagandet av tjänsten visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Tjänsten besätts enligt överenskommelse så snart som möjligt.

Närmare information:

Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, per telefon 050 596 2642 under tiden 20-22.8.2019 och fornamn.efternamn@pargas.fi under hela ansökningstiden 10-26.8.2019.

Ansökningstiden går ut 26.8.2019 kl 12.00.

Ansökan med studie- och arbetsintyg ska skickas till adressen Pargas stad, Bygg- och miljönämnden, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post bygg-miljonamnden@pargas.fi. Ansökningarna ska vara nämnden tillhanda senast då ansökningstiden går ut.

Upp