Till innehållet


Stödpersoner för ungdomar

Socialserviceenheten i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. En stödperson handleder, uppmuntrar och är vän och håller sällskap till den unga personen i olika fritidsaktiviteter, som på bio, i simhall, på konserter, på stan m.m.

  • Stadens socialserviceenhet gör ett tidsbegränsat uppdragsavtal med stödpersonen. Antalet timmar varierar efter behov och uppgår till högst 10 timmar/månad. Stödpersonen ska vara en utomstående person till den familj som får stöd och hon eller han ska förbinda sig till de gemensamt uppsatta målen. Stödpersonen och den som får stöd/vårdnadshavaren till den som får stöd kommer tillsammans närmare överens om träffarnas innehåll. En stödperson som arbetar med en minderårig ska visa upp ett straffregisterutdrag innan hon eller han inleder sitt uppdrag. Stödpersonen ska själv vara minst 16 år gammal.

    Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 30 €/månad.

Närmare information ges av socialhandledare Katja Koivu, tfn 044 358 5976 eller  katja.koivu@pargas.fi

  • .

  •      


Skriv ut
Dela |
Upp