Till innehållet


Tjänst som socialarbetare inom barnskyddet


Tjänst som socialarbetare inom barnskyddet

Ansökningstiden förlängs och tidigare ansökningar beaktas vid valet.


Välkommen att arbeta som socialarbetare inom barnskyddet med ett rimligt och etiskt hållbart antal klienter (cirka 30). Familjeenheten vid Pargas stad är en arbetsgemenskap som tittar målmedvetet framåt och arbetar med barnfamiljer inom ramen för socialvård och barnskydd. Pargas stad utvecklar kraftigt sina tjänster för barnfamiljer utgående från en systemisk modell där utgångspunkten för arbetet är mångaktörskap och tjänster erbjuds i den naturliga miljön för barn och familjer. Tjänsterna för barnfamiljer i Pargas stad är väl och mångsidigt resurserade.

Till arbetsuppgifterna som socialarbetare inom barnskyddet hör uppgifter inom öppenvård, vård utom hemmet och eftervård samt kontinuerlig utveckling av arbetssätt och arbetsmetoder i ett mångprofessionellt team som består förutom socialarbetaren även av en socialhandledare och en familjearbetare. Arbetet omfattar även jour under tjänstetid. Pargas är en tvåspråkig stad som stödjer språkstudier. Vi erbjuder de anställda regelbunden arbetshandledning i grupp och vid behov individuellt samt möjlighet till juridisk konsultation i barnskydd.

Vi förväntar oss att du har erfarenhet av socialarbete inom barnskyddet. Därtill förväntar vi oss att du är öppen, engagerad och utvecklingsorienterad och att du vågar göra saker på ett annorlunda sätt.

Vi erbjuder dig:

  • Konkurrenskraftig lön på 3650 €

  • Förankringsbonus på 1800 euro per år t.o.m. 31.12.2019

  • 20 avlönade utbildnings- och utvecklingsdagar inom socialarbete per år

  • Möjlighet att jobba på distans varje vecka

  • Stöd för studier i svenska eller finska

  • Möjlighet till arbetshandledning individuellt och i grupp

Vi lovar dig:

  • Stöd från platschefen

  • Flexibelt och människonära ledarskap

  • Öppen och konstruktiv diskussionskultur

  • Positiv och trevlig arbetsgemenskap och bra arbetsklimat

Behörighetsvillkoren är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2015) samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i båda inhemska språken. Vid behov stödjer arbetsgivaren språkstudier.

Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag om brottslig bakgrund (504/2002). Språkkunskaperna visas genom intyg. Tjänsten besätts enligt överenskommelse och med en prövotid på fyra månader.

Ytterligare information om tjänsten som socialarbetare ges av enhetschefen Sami Salmivirta, 040 488 6091, sami.salmivirta@pargas.fi.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 210320 .  Ansökan med tillhörande bilagor kan även skickas till social- och hälsovårdsavdelningen till adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till socialcentralen@pargas.fi. Ansökningstiden går ut 18.1.2019 kl. 12.00.

Skriv ut
Dela |
Upp