Till innehållet


Sjukskötare Hälsovårdscentralens bäddavdelning

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en vakans som SJUKSKÖTARE på  Hälsovårdscentralens bäddavdelning (akut och rehabiliterande), tillsätts så fort som möjligt eller enligt överenskommelse.

På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet är mångprofessionellt och omvecklande med ett kunnande arbetsteam. Vi erbjuder introduktion och möjlighet att delta i skolningar. 

Behörighetsvillkoren för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för vårdarbete, stresstålighet och intresse för att förverkliga ett rehabiliterande arbetssätt i vården. Av den valda förväntas flexibilitet, samt förändrings- och utvecklingsfärdighet. Till arbetsuppgifterna hör vissa administrativa uppgifter och  att vikariera avdelningsskötaren vid behov.

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Lön enligt tjänstekollektivavtal.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 211477. Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Pia Nedermo, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentral@pargas.fi senast den 28.1.2019 kl. 12.00.

Intervjuerna sker måndag 4.2.2019.

Förfrågningar, avdelningsskötare Jaana Orava tfn. 040 488 5524

Skriv ut
Dela |
Upp