Till innehållet


Närvårdare semestervikarie till Regnbågen Korpo


Behörighetsvillkor: närvårdare, eller studerande inom soc- och hälsovård. Ålder minst 16 år. Nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Kontaktperson: äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo, tfn 040 458 0400 eller enhetschef Camilla Bergman-Kärpijoki / äldreomsorgsenheten, Pargas, tfn 050 596 2614 eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi , jobbnummer 220461. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi. Sista ansökningsdag 28.3.2019 kl. 12.00.

Skriv ut
Dela |
Upp