Till innehållet


Projektkoordinator

Pargas stad är en aktiv aktör inom projektvärlden. Vår utgångspunkt är att stöda utvecklingen av regionen, till exempel genom att förbättra möjligheterna att bo och verka i skärgården, stärka livskvaliteten på orten, utveckla hållbara lösningar eller stöda livslångt lärande och innovationsverksamhet. Innehållet i projekten kan vara allt från att utveckla näringsliv och turism, utarbeta nya metoder inom social- och hälsovård, stöda kunskapsutbyte mellan skolor till att förbättra infrastrukturen.

Pargas stad söker en projektkoordinator i fast anställning. Till koordinatorns uppgifter hör att planera och initiera nya projekt, att följa upp projektplaner och – budgeter, att handleda projektledare och övrig projektpersonal och att upprätthålla kontakter till samarbetspartners och finansiärer.

Behörighetsvillkoret för projektkoordinatorn är lämplig yrkeshögskoleexamen eller motsvarande tidigare utbildning på institutsnivå. Vi förutsätter tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. De internationella projekten har i regel engelska som arbetsspråk varför kunskaper i engelska räknas som en merit. Dessutom förutsätts att man kan jobba självständigt, är kreativ och tar egna initiativ samtidigt som man har god social kompetens och är en teamspelare.

Tilläggsinformation ges av näringslivschef Tomas Eklund, tel. 040 4885675, på torsdag den 17.10 kl. 12.00–14.00 samt onsdagen den 23.10 kl. 14.00–16.00 eller via mail tomas.eklund@pargas.fi.

Skriftliga ansökningar jämte meritförteckning insändes till pargas@pargas.fi senast den 28.10.2019 kl.12.00.  

Upp