Till innehållet


Projektingenjör


Teknikenheten och Vattentjänstverket inom avdelningen för Tekniska stödtjänster söker en Projektingenjör.

Som projektingenjör kommer du att ingå som expert i gruppen för rörnätshantering på vattentjänstverkets rörnätsenhet. Därtill arbetar du som expert på dagvattennät på gatu- och trafikenheten. Din huvudsakliga uppgift är att svara för planering och systemhantering för vatten-, avlopps- och dagvattennäten. Du svarar för din del för långsiktig planering och utveckling i området. Du arbetar som expert på planering, nätverksmodellering, programmering av besiktningar av nätens skick och projekt- och utredningsuppdrag.

Du har en för uppgiften lämplig högskoleexamen (ingenjör) och erfarenhet av expertuppgifter inom vatten och avlopp. För att framgångsrikt kunna sköta uppgiften behöver du ha god samarbets- och kommunikationsförmåga samt förmåga att hantera stora helheter och söka information, analysera, prioritera och samordna resurser samt handleda andra experter.

Vi värdesätter ett analytiskt och lösningsorienterat förhållningssätt och kunskaper i svenska språket.

Vattentjänstverket i Pargas använder GIS-programmet KeyAqua och det räknas som merit om du behärskar programmet.

Behörighetsvillkoren för befattningen som projektingenjör är lämplig högskoleutbildning (ingenjör eller motsvarande).               

Språkkravet är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Av sökande förutsätts körkort av minst klass B.

Arbetsplatsen är i huvudsak i Pargas, men arbetsfältet finns inom hela kommunens gränser.

Lönen bestäms utgående från TS-avtalet. Sökande har möjlighet att ställa löneanspråk. Anställningen besätts fr.o.m. 1.4.2019 eller enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas 4 månaders prövotid. Den som väljs till befattningen som projektingenjör ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Om arbetet som projektingenjör intresserar dig, sänd in en fritt formulerad arbetsplatsansökan med CV och kopior på eventuella avlagda kurser och utbildningar till adressen Pargas stad, Teknikenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Märk kuvertet med ”Projektingenjör”.

Arbetsplatsansökningarna skall vara oss till handa senast 25.3.2019 kl. 13.00.

På eventuella frågor svarar vattentjänstchef Marko Rusi, tfn 040 488 5919, marko.rusi@pargas.fi, och samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724, matias.jensen@pargas.fi.


Skriv ut
Dela |
Upp