Till innehållet


Projektarbetare, Pargas bibliotek

Pargas bibliotek söker en kreativ projektarbetare på deltid (25 %) för tiden 1.10.2019 - 30.9.2020. 

Projektarbetarens uppgift är att koordinera och verkställa det läsfrämjande projektet Hela Pargas läser. 

Målet med projektet är att inspirera och främja alla åldersgruppers läsintresse och läsförmåga. I projektet beaktas även läsintresse vid olika skeden av livet.

Till projektarbetarens arbetsuppgifter hör att planera och verkställa projektet tillsammans med projektets styrgrupp, relevanta samarbetspartners och stadens invånare.

Projektarbetaren kartlägger målgruppernas behov och verkställer utgående från behoven servicepaket och evenemang för grupperna. Målet är att lyssna till behoven och testa olika önskemål.

Ett väl utfört arbete förutsätter god samarbetsförmåga och goda kommunikationsfärdigheter.

Vi önskar att den sökande har:

  • förutsättningar för självständigt arbete och god organisationsförmåga

  • förmåga att tänka utanför lådan och komma fram med nya kreativa lösningar enligt målgruppernas behov

  • goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska

Arbetet förutsätter egen bil.

Ansökan lämnas in senast 20.9 till Pargas stad/Bildningsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller kultur@pargas.fi. Mer information om arbetet kan fås av bibliotekschef Karolina Zilliacus tel. 040 488 5878 eller karolina.zilliacus@pargas.fi Upp