Till innehållet


Närvårdare, äldreomsorgen, hemvården

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom hälso- och sjukvården:

NÄRVÅRDARE till hemvården inom äldreomsorgen. Närvårdarens uppgift inom hemvården är att ge kundorienterad och rehabiliterande vård hemma hos kunden. Vårdarbetet omfattar primärvård och sjukvårdsuppgifter. Till uppgifterna ingår t.ex. att ta hand om kundens måltider, läkemedelsbehandling och personliga hygien. Målet är att kunden ska ha en bra vardag och klara sig hemma. Närvårdarens arbete inom hemvården är krävande, mångsidigt, inspirerande och utmanande. Arbetet görs enligt en vård- och serviceplan som utarbetats med kunden och som beaktar kundens behov.

Arbetet är tvåskiftsarbete. Anställningen gäller tillsvidare och börjar så fort som möjligt eller enligt överenskommelse. Lön utgår enligt AKTA.

Behörighetsvillkor för närvårdare: närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Även de närvårdarstuderande som blir klara med studierna under september eller oktober beaktas.

Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Närmare information ges av ansvarig handledare Monika Gestranius, puh. 044 358 5840 eller vik. servicechef Suvi Simelius-Nieminen, tfn 040 141 7394.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 255344. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 28.10.2019 kl. 12:00.

Upp