Till innehållet


Lediga jobb i Pargas stad

12.1.2017

  

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas är en tvåspråkig skärgårdsstad vars centrum finns 25 km från Åbo. Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. 


Sommarjobb:

DSCN0064.JPGPargas stads sommarjobb 2017 för 1999-2001 födda.


Man kan söka både sommarjobb (1) och sommarjobbssedel (2), men bara få en av de två.


 1. Sommarjobb som lottas ut.

Pargas stad lottar ut 25 sommarjobbsplatser på olika enheter inom Pargas stad för ungdomar födda 1999-2001. Sommarjobbsplatserna kan sökas under tiden 25.1-3.3.2017. Sommarjobbsplatserna kan bara sökas elektroniskt. En länk till ansökningsblanketten öppnas 25.1.2017 på Pargas stads hemsida www.pargas.fi (lediga jobb).


        2. Sommarjobbsedel

Pargas stad lottar också ut 20 sommarjobbsedlar. Med sommarjobbsedel anses ett understöd på 250 € som beviljas av Pargas stad till arbetsgivare som anställer ungdomar födda 1999-2001 till sommarjobb för minst två veckor. Ungdomarna söker själv sommarjobb med hjälp av sedeln och arbetsgivaren fakturerar staden i efterhand.

Ansökningsblanketten för sommarjobbsedlar delas ut på evenemanget Starta Säsongen 25.1.2017 i Pargas stadshus kl. 17-19. och kan därefter skrivas ut från Pargas stads hemsida www.pargas.fi eller hämtas från Pargas stadshus eller områdeskontoren i Nagu, Kopro, Houtskär eller Iniö. Ansökningstiden för sommarjobbsedlar är 25.1-3.3.2017.


Mera information ger:

Personalchef Peter Lindroos, 044 358 5832

Personalsekreterare Jan Alander, 040 488 6019

Verksamhetsledare Jenni Lindroos, Aktiva, 050 596 2108


 Ekonomiavdelningen:

koysi.jpgPargas stad söker


EKONOMIASSISTENT


till ekonomiavdelningen i Nagu områdeskontoret till ett heltidsanställningsförhållande.


I arbetsuppgifterna ingår hantering av inkommande fakturor och informationssökning samt andra assisterande uppgifter inom ekonomitjänster.

Behörighetskrav är tradenom eller motsvarande merkantil utbildning och tillräckliga kunskaper i tal och skrift i båda inhemska språken. Uppgifternas utförande förutsätter stresstålighet, vilja att utveckla och lära sig nytt samt god samarbetsförmåga. Lön betalas enligt tjänstekollektivavtal.


Ansökan skall lämnas senast 27.1.2017 under adress Pargas stad, Ekonomitjänster, Brinkasvägen 1, 21660 Nagu eller per e-post till

ekonomichef Maija Elenius (adress förnamn.efternamn@pargas.fi).


Förfrågningar: ekonomichef Maija Elenius, tfn 040 488 6060.


Kom med och bygg en framtidskommun! 


Dagvårdsenheten:

pyoritys_rgb.jpgFortlöpande rekrytering till kortare vikariat inom dagvårdsenheten.

Skicka en öppen ansökan till bildningen@pargas.fi eller till Pargas stad, dagvården, Strandvägen 28, 21600 Pargas.

 


 Kosthåll:

etukuva21.jpg


Kosthållet i Pargas stad behöver SEMESTER- OCH SJUKVIKARIER för kosthållsarbetare och kockarBehörighetsvillkor: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete, hygienpass. Tillräcklig förmåga att i tal använda svenska och finska språken räknas som merit.

Uppgiften förutsätter ett genuint intresse för köksarbete, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga.

Lön bestäms enligt tjänstekollektivavtal.

Förfrågningar:

kostchef Niina Isberg / Pargas stad, niina.isberg@pargas.fi
kosthållsförman vik. Eva Bergman / Centralköket i Pargas, 040 488 5600
kosthållsförman Marika Andersson / Malmkullas kök, 040 488 6030
kosthållsförman Gunnel Malm / Nagus område, 040 488 5603
kosthållsförman Gunilla Gustafsson / Korpos område, 040 488 6029
kosthållsförman Maria Dahlqvist / Houtskärs och Iniös områden, 044 358 5977
 

                      

Social- och hälsovård:

puhalluspoika_rgb.jpg

                                                              
  


Att bo och jobba i en skärgårdsmiljö vid havet är en dröm för många. Den unika skärgårdsstaden Pargas med cirka 15 500 invånare omfattar en stor del av Skärgårdshavets område och dess tusentals öar och holmar.

Pargas stad lediganslår en befattning som HÄLSOCENTRALTANDLÄKARE i Korpo kommunområde.

Behörighetskraven är behörighet som legitimerad tandläkare i Finland. Dessutom fordras goda skriftliga och muntliga kunskaper i de båda inhemska språken, som visas genom intyg. Arbetet inleds enligt överenskommelse. Lönen bestäms enligt AKTA och läkaravtalet. Lönekrav kan ställas. Den valda ska uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För anställningen tillämpas en prövotid på fyra månader.

Närmare information ges av ledande tandläkare Marianne Andersson, tfn 040 488 5800 eller e-post marianne.andersson@pargas.fi.

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 125214 . Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även sickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast 3.2.2017 kl. 12.00                                                                 * * *


Att bo och jobba i en skärgårdsmiljö vid havet är en dröm för många. Den unika skärgårdsstaden Pargas med cirka 15 500 invånare omfattar en stor del av Skärgårdshavets område och dess tusentals öar och holmar.

Nu ledigförklaras en befattning som TANDSKÖTARE i Pargas kommunområde.

Inom Pargas stads tandvårdscentral jobbar sju tandläkare, av vilka två är specialistläkare i klinisk tandvård. Vi anställer en tandskötare till mottagningen i Pargas tandvårdscentral, till tandskötarens uppgifter hör förutom att assistera tandläkare också att svara i telefon och hjälpa till i sterilen.

Behörighetskraven är närvårdare med inriktning på tandvård. Dessutom krävs tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Arbetet inleds enligt överenskommelse. Lönen bestäms enligt AKTA. Den valda ska uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För anställningen tillämpas en prövotid på fyra månader.

Närmare information ges av ledande tandläkare Marianne Andersson, tfn 040 488 5800 eller e-post marianne.andersson@pargas.fi . Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 125217.  Ansökan med tillhörande betyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till socialcentralen@pargas.fi senast den 3.2.2017 kl. 12.00.


                                                                        * * *


Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en vakans som SJUKSKÖTARE på Bäddavdelningen för akut och rehabiliterande vård från den 01.03.2017

Behörighetsvillkoren för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet och god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel  125222 senast den 01.02.2017

Ansökan jämte nödiga intyg kan även inlämnas under adress Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas, socialcentralen@pargas.fi.

Förfrågningar, avdelningsskötare Ann-Christin Elmvik tfn 040 488 5524


                                                                    * * *


Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Körkort är nödvändigt inom hemvården.
Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.
Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken på www.kuntarekry.fi     -sidan  (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.
När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 113084. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi


Närmare information ges av

Tanja Fokin               tfn 050 596 2615 eller

Anna Karlsson         tfn 044 358 5840


                                                                  * * * * *

                                                

Socialserviceenheten i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. En stödperson handleder, uppmuntrar och är vän och håller sällskap till den unga personen i olika fritidsaktiviteter, som på bio, i simhall, på konserter, på stan m.m.

 • Stadens socialserviceenhet gör ett tidsbegränsat uppdragsavtal med stödpersonen. Antalet timmar varierar efter behov och uppgår till högst 10 timmar/månad. Stödpersonen ska vara en utomstående person till den familj som får stöd och hon eller han ska förbinda sig till de gemensamt uppsatta målen. Stödpersonen och den som får stöd/vårdnadshavaren till den som får stöd kommer tillsammans närmare överens om träffarnas innehåll. En stödperson som arbetar med en minderårig ska visa upp ett straffregisterutdrag innan hon eller han inleder sitt uppdrag. Stödpersonen ska själv vara minst 16 år gammal.

  Arvodet är 9,22 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 20 €/månad.

  Närmare information ges av socialarbetare Katja Koivu, tfn 044 358 5976 eller katja.koivu@pargas.fi.


                                                                  * * * * *


  Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper.
 • SJUKSKÖTARE

  Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel: 101239. 


 • NÄRVÅRDARE

  Behörighetsvillkor.Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

 • www.kuntarekry.fi jobbnyckel: 101241.


  VÅRDBITRÄDE
 • Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel:101242.


 • ANSTALTSBITRÄDE

  Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel: 101243.


 • Kontaktperson:

  vårdchef Ann-Helen Saarinen / hälsocentralen Pargas 040 820 9658

  ansvarig sjukskötare Janette Sundqvist/ läkarmottagningen 040 488 5503
  avdelningsskötare Marika Cederlöf / Malmkulla bäddavd.   040 488 5843
  ansvarig skötare Jaana Orava / Bäddavdelning 040 488 5524
  äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg/ Aftonro, Iniö    040 488 5590
  äldreomsorgsledare Kerstin Savolainen / Grannas, Nagu 040 488 5589

 • äldreomsorgsledare Ramona Pettersson/Regnbågen, Korpo 040 458 0400
  äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
  ansvarig sjukskötare Carola Lundqvist / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
  hemserviceledare Tanja Fokin / hemvård, Pargas 050 596 2615
  hemserviceledare Anna Karlsson / hemservice, Pargas 044 358 5840
  ledare för serviceboende Carina Willberg / serviceboende, Pargas 040 020 2848
  minneskoordinator Janina Dahla / dagverksamhet för äldre 040 488 6055

  äldreomsorgschef Gun Sirén 02 4585700  tel tid mån-fre 8.15-9.00


 • eller per e-p: fornamn.efternamn(at)pargas.fi

  Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via länken www.kuntarekry.fi sök arbetsplats.


 • Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

 


Skriv ut
Dela |
Upp