Till innehållet


Lediga jobb i Pargas stad

18.5.2018

  


Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km.  Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).

Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.

Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.Näringslivstjänster:

TURISMKOORDINATOR


Bildningsavdelningen:

SKOLHANDLEDARE


Svenskspråkig utbildning:

TIMLÄRARE I RELIGION, LIVSÅSKÅDNING OCH HÄLSOKUNSKAP, VIKARIAT

ELEVASSISTENTER


Enheten för småbarnspedagogik:

BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE,vikariat Houtskär

FORTLÖPANDE REKRYTERING 

 

Social- och hälsovård:  

VÅRDCHEF

HÄLSOCENTRALTANDLÄKARE, vikariat

HÄLSOCENTRALSSEKRETERARE, vikariat

SOMMARVIKARIE för vuxensocialarbetare

SJUKSKÖTARE, vikariat äldreomsorgen Regnbåge/Korpo

SJUKSKÖTARE, äldreomsorgen hemsjukvård/Pargas

NÄRVÅRDARE, vikarait, äldreomsorgen Grannas/Nagu

NÄRVÅRDARE äldreomsorgen Björkebo serviceboende

NÄRVÅRDARE, vikariat, äldreomsorgen Regnbågen/Korpo

NÄRVÅRDARE, äldreomsorgen hemvård/Pargas

NÄRVÅRDARE äldreomsorgen, Björkebo serviceboendefortlöpande rekrytering:

NÄRVÅRDARE, äldreomsorgen, hemservice/Pargas

SEMESTER- OCH ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

STÖDPERSON för ungdomar

                      


Skriv ut
Dela |
Upp