Till innehållet


Lediga jobb i Pargas stad

2.11.2018

  


Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km.  Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).

Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.

Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.
Social- och hälsovård:

ÖVERLÄKARE

HÄLSOCENTRALLÄKARE

VÅRDCHEF, vikariat

BIOANALYTIKER/LABORATORIESKÖTARE

SJUKSKÖTARE, Malmkulla bäddavdelning, vikariat

NÄRVÅRDARE, Malmkulla bäddavdelning, vikariat

NÄRVÅRDARE, äldreomsorgen Korpo

Fortlöpande rekrytering:

NÄRVÅRDARE, äldreomsorgen, hemservice/Pargas

SEMESTER- OCH ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

STÖDPERSON för ungdomar

                      

Enheten för småbarnspedagogik:

FORTLÖPANDE REKRYTERING 

Skriv ut
Dela |
Upp