Till innehållet


Lediga jobb i Pargas stad

12.10.2017

  

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas är en tvåspråkig skärgårdsstad vars centrum finns 25 km från Åbo. Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. 


Vattentjänstverket:

pyora_kori_rgb.jpgPROCESSKÖTARE/DRIFTMASKINIST till Pargas stads vattentjänstverk

Pargas stad förstärker sitt arbetsteam med en processkötare. För att möta framtidens utmaningar och behov söker vi en kunnig och driftig person till processtyrning, processkötsel samt underhålls- och servicearbeten inom vårt verksamhetsområde i Pargas stad.

Huvuduppgifterna är drift- och underhållsuppgifter vid avloppsreningsverket i Pargas. Arbetet innefattar även driftuppgifter i rörnät och pumpstationer vid Pargas vattentjänstverk och drift- och underhållsuppgifter vid Pargas fjärrvärmeanläggning.

Arbetet innefattar mekaniska service- och underhållsarbeten och därför lägger vi stor vikt vid att den som väljs för uppgiften behärskar dessa uppgifter och har en lämplig utbildning för uppgiften.  Processtyrning och underhållsprogrammen förutsätter mångsidigt it-kunnande. Arbetet utförs till stor del självständigt, men förutsätter även förmåga till teamarbete. I arbetet ingår uppgörande av dygnsrapporter samt veckoberedskap i genomsnitt 1 gång/månad.

Behörighetsvillkoren för processkötaren är lämplig yrkesutbildning (processteknisk utbildning) eller annan utbildning inom teknik samt tillräcklig arbetserfarenhet. Körkort är nödvändigt i arbetet.

Av sökanden förväntar vi oss god hälsa, dynamisk läggning och pålitlighet, god samarbetsförmåga samt möjlighet till viss flexibilitet gällande arbetstider.

Vi värdesätter giltiga vattenarbetskort, vägskydd I, arbetsskyddskort och kort för heta arbeten.

Anställningen är på heltid och gäller tillsvidare, prövotiden är fyra månader. Lönen bestäms enligt TS-avtalet (Kommunalt tjänste- och kollektivavtal för teknisk personal). Avsikten är att anställningen inleds från 1.1.2018 eller enligt överenskommelse. Den som blir vald till uppgiften bör uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

För ytterligare information kontakta vattentjänstchef Marko Rusi, tfn 040 488 5919 eller e-post marko.rusi@pargas.fi.

Ansökningarna med bifogade studie- och arbetsintyg ska vara Pargas stads vattentjänstverk till handa senast fredagen 13.11.2017 kl. 14.00 på adressen Pargas stad, Vattentjänstverket, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post på adressen marko.rusi@pargas.fi.

Märk kuvertet med ”Processkötare/Driftmaskinist”

Vi är ett ungdomligt, dynamiskt och innovativt team! Välkommen att jobba med oss!


 Näringslivstjänster:

iphone 2 083.JPG 


Pargas stad söker

en moderskapsvikarie med 80% anställning för Skärgårdshavets Biosfärområde koordinator

för tiden 11.12.2017-31.12.2018

Skärgårdshavets Biosfärområdes verksamhet berör både lokala och globala frågor om hållbar utveckling. Biosfärområdets verksamhet fokuserar speciellt på skärgårdsområdena inom Pargas stad och Kimitoöns kommun. Moderskapsvikarien jobbar tillsammans med en annan deltidsvikarie för koordinatorn, som har egna ansvarsområden inom verksamheten. Koordineringen av biosfärområdet handlar om planering, verkställandet och rapportering av verksamhet i samband med biosfärområdet. Biosfärområdets verksamhet kan drivas av andra organisationer än Pargas stad. Moderskapsvikarien har huvudansvaret över koordineringen, men samarbetar i många frågor med den andra vikarien. Verksamheten sker oftast som samarbete mellan organisationer och består av både deltagande i större regionala eller internationella projekt och förverkligande av mindre lokala projekt, seminarier med både vetenskaplig och traditionell kunskap, upprätthållande av samarbetsnätverk och spridning av information mm. Biosfärområdet lyder under UNESCO:s MAB-program och förutsätter internationellt samarbete och rapportering till UNESCO. För biosfärområdets verksamhet finns en styrgrupp som planerar och följer upp biosfärområdets verksamhet. Egentliga Finlands NTM-central har huvudansvaret över programmet, men förvaltningen sköts av Pargas stad i samarbete med NTM-centralen och Kimitoöns kommun. För mera information www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi.

Vi söker en person med lämplig examen och arbetserfarenhet, goda språkkunskaper (svenska, finska och engelska), insikter i vad hållbar utveckling står för samt erfarenhet av projekthantering. Arbetet kräver att man kan jobba självständigt, är flexibel, har god hand med människor och har god lokalkännedom. Kontoret är i Korpo, men arbetet kräver att man kan röra sig i hela Åboland och förutsätter körkort och bil. Det finns möjligheter till distansarbete.

Skriftliga ansökningar med meritförteckning och löneanspråk tillställs Pargas stad senast den 23 oktober 2017 kl.15. Skicka till antingen Pargas stad, Näringslivstjänster, Handelsmansvägen 1, 21710 Korpo, märk kuvertet ”koordinator/Biosfärområdet” eller per epost pargas@pargas.fi.

Tilläggsinformation ges av biosfärområdets koordinator Katja Bonnevier, tel.040-3562655 eller katja.bonnevier@pargas.fi


Byggnadstillsynsenheten:

purjehdus_.jpg

Granskningsingenjör, Pargas stad, miljöavdelningen, byggnadstillsynsenheten


Vi ledigförklarar en tjänst som granskningsingenjör.

Alla tillstånd och lov som krävs för byggande bereds och handläggs av stadens byggnadstillsyn. I granskningsingenjörens arbetsuppgifter ingår bland annat att bereda bygglov, handlägga åtgärdstillstånd och anmälningar och utföra syner.

Placeringen för granskningsingenjören är vid skärgårdskontoret i Korpo.

Granskningsingenjören utför syner i första hand i Nagu och Korpo, men det kan bli aktuellt med syner också i andra delar av kommunen.

Vi förutsätter att sökanden är förtrogen med markanvändnings- och bygglagen och har erfarenhet av projektering och av arbete på byggarbetsplatser. Vi värdesätter samarbetsförmåga, flexibilitet och erfarenhet av byggnadstillsynsuppgifter.

Vi förutsätter möjlighet att använda egen bil, och kännedom om skärgården räknas som fördel.

Granskningsingenjören ska ha en för uppgiften lämplig högskoleexamen inom byggbranschen eller tidigare ingenjörs- eller teknikerexamen från ett tekniskt institut med studieinriktning husbyggnadsteknik. För tjänsten krävs god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Intyg över språkkunskaper ska bifogas till ansökan.

Lönen bestäms enligt TS-avtalet, det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.

För tjänsten tillämpas en prövotid om fyra månader. Den som väljs till tjänsten ska före mottagande av tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg.

Tjänsten besätts 1.1.2018.

Närmare information

Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642

Byggnadsinspektör Joakim Nyström, tfn 0400 929 044

E-post fornamn.efternamn@pargas.fi

Ansökningstiden går ut 1.11.2017.

Ansökningarna med studie- och arbetsintyg ska senast 1.11.2017 kl. 15.00 tillställas byggnadstillsynen under adress Pargas stad, Byggnadstillsynen, Strandvägen 28, 21600 Pargas.


 

                                                        Dagvårdsenheten:

pyoritys_rgb.jpgFortlöpande rekrytering till kortare vikariat inom dagvårdsenheten.

Skicka en öppen ansökan till bildningen@pargas.fi eller till Pargas stad, dagvården, Strandvägen 28, 21600 Pargas.                                                                            * * *


Är du intresserad av utepedagogik och att jobba med barn?

Vi söker en ledare för lekparksverksamheten på Utö, 12h/v (må-to kl  9-12) med start så fort som möjligt.

Mera information fås av Pia Hotanen, chef för småbarnspedagogik

Tfn 044 358 5985 eller pia.hotanen@pargas.fi


                                                                       * * *

                 Vid enheten för småbarnspedagogik lediganslås följande uppgift


Gruppfamiljedagvårdare till Solvinds gruppfamiljedaghem under tiden 1.12.2017–31.7.2018, tvåspråkig

Behörighetskrav enligt lagen om behörighetsvillkoren inom socialvården (272/2005). Lönesättning och arbetstid enligt AKTA, prövotid fyra månader. Den som blir vald bör uppvisa straffregisterutdrag.

Tilläggsuppgifter ges av familjedagvårdsledare Annette Karlsson, tfn 050 533 3472 eller annette.karlsson@pargas.fi

Ansökan sänds till Pargas stad, enheten för småbarnspedagogik, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post bildningen@pargas.fi senast 25.10.2017 kl.12.00. Intervjuer hålls den 31.10.2017 och 1.11.2017.

           

 

                      

Social- och hälsovård:

puhalluspoika_rgb.jpg

                                                     

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, 2-skiftesarbete, Björkebo serviceboende/Pargas. Anställningen gäller tillsvidare.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt AKTA.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 154237. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 30.10.2017 kl. 12:00.

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Carina Willberg, tfn 0400 202 848


                                                                      * * *Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp.

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.
Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.
När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, arbetsnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av

Maarit Silván tfn 050 596 2615 eller

Eeva Suominen       tfn 044 358 5840 


                                                                      * * *    

                                            

Socialserviceenheten i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. En stödperson handleder, uppmuntrar och är vän och håller sällskap till den unga personen i olika fritidsaktiviteter, som på bio, i simhall, på konserter, på stan m.m.

 • Stadens socialserviceenhet gör ett tidsbegränsat uppdragsavtal med stödpersonen. Antalet timmar varierar efter behov och uppgår till högst 10 timmar/månad. Stödpersonen ska vara en utomstående person till den familj som får stöd och hon eller han ska förbinda sig till de gemensamt uppsatta målen. Stödpersonen och den som får stöd/vårdnadshavaren till den som får stöd kommer tillsammans närmare överens om träffarnas innehåll. En stödperson som arbetar med en minderårig ska visa upp ett straffregisterutdrag innan hon eller han inleder sitt uppdrag. Stödpersonen ska själv vara minst 16 år gammal.

  Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 30 €/månad.

 • Närmare information ges av socialhandledare Nora Johansson, tfn 040 488 5949 eller nora.johansson@pargas.fi


 •                                                                 * * * * *


 • Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper. • SJUKSKÖTARE

  Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel: 127218. 


 • NÄRVÅRDARE

  Behörighetsvillkor.Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

 • www.kuntarekry.fi jobbnyckel: 127237.


  VÅRDBITRÄDE
 • Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel:127242.


 • ANSTALTSBITRÄDE

  Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel: 127244.


 • Kontaktperson:

  vårdchef Ann-Helen Saarinen / hälsocentralen Pargas 040 820 9658

  ansvarig sjukskötare Janette Sundqvist/ läkarmottagningen 040 488 5503
  avdelningsskötare Marika Cederlöf / Malmkulla bäddavd.   040 488 5843
  avdelningsskötare Ann-Christin Elmvik / Bäddavdelning 040 488 5524
  äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg/ Aftonro, Iniö    040 488 5590
  äldreomsorgsledare Kerstin Savolainen / Grannas, Nagu 040 488 5589

 • äldreomsorgsledare Ramona Pettersson/Regnbågen, Korpo 040 458 0400
  äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
  ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
  ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615
  ansvarig handledare Eeva Suominen / hemvård, Pargas 044 358 5840
  ledare för serviceboende Carina Willberg / serviceboende, Pargas 040 020 2848
  minneskoordinator Janina Dahla / dagverksamhet för äldre 040 488 6055

  äldreomsorgschef Gun Sirén 02 4585700  tel tid mån-fre 8.15-9.00


 • eller per e-p: fornamn.efternamn(at)pargas.fi

  Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via länken www.kuntarekry.fi sök arbetsplats.


 • Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

 


Skriv ut
Dela |
Upp