Till innehållet


Lediga jobb i Pargas stad

9.6.2017

  

Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas är en tvåspråkig skärgårdsstad vars centrum finns 25 km från Åbo. Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. Förvaltningstjänster:

pyora_kori_rgb.jpg


INFORMATIONSHANTERINGSSAKKUNNIG

Pargas stads förvaltningstjänster söker en informationshanteringssakkunnig. Vår nuvarande informationshantering-ssakkunnig har tagit emot nya arbetsutmaningar och därför behöver vi en efterträdare till henne.


Till den informationshanteringssakkunnigas arbetsuppgifter hör att sköta om stadens ärendehantering och arkivfunktion och att utveckla, leda och övervaka de här funktionerna. Den informationshanteringssakkunniga fungerar också som dataskyddsansvarig i staden. Ärendehanteringen och arkivfunktionen övergår allt mera till elektroniska lösningar, och därför är det nödvändigt att den informationshanteringssakkunniga känner till och är van att arbeta med elektroniska ärendehanteringssystem. Erfarenhet av arbete med informationsstyrningsplan och dataskydd räknar vi som merit.

Behörighetsvillkoren är:

 • För tjänsten lämplig högskoleexamen
 • Grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion samt arbetserfarenhet av ärendehantering och arkivering
 • God förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken

Språkkunskaperna testas av arbetsgivaren i samband med anställningsintervjun. Då kommer du också att genomgå ett annat skriftligt test som visar ditt kunnande på området.

Vi förutsätter också att du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och har förmågan att arbeta självständigt.

Lönen bestäms enligt AKTA (det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet) men du kan också ge ditt eget löneanspråk. Anställningen är en tjänst. Vi förutsätter att den valda uppvisar godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd innan valet fastställs. För anställningen tillämpas en prövotid om 4 månader.

Ansökningarna riktas till sektorchef Monica Avellan och skickas under adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 PARGAS. Ansökningarna kan även lämnas in elektroniskt under adressen pargas@pargas.fi. Till ansökningshandlingarna ska bifogas både examensintyg, arbetsintyg och språkintyg. Ansökningstiden går ut 7.7.2017.

Tilläggsinformation ger sektorchef Monica Avellan, tfn 044 358 5727, och informationshanterings­sakkunnig Ilona Sidoroff, tfn 044 358 5702. Under semestertiden fr.o.m. 26.6 ges tilläggsinformation av ledningens sekreterare Carola Isaksson, tfn 044 358 5723. Vår e-postadress är fornamn.efternamn@pargas.fi.

Staden är tvåspråkig och erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap. Läget i hjärtat av Skärgårdshavet ger möjligheter till trivsamt boende och många fritidsaktiviteter. Välkommen att jobba med oss!

 


Grönområden:

park.jpg


Vi söker två PARKARBETARE till tillsvidareanställningarPå grund av pensioneringar behöver vi nu två nya parkarbetare i vårt team.

Behörighetsvillkoren för anställningarna är lämplig utbildning inom området, erfarenhet från skötsel av grönområden och från användning av därtill hörande maskiner samt körkort av klass AB. En förutsättning för skötseln av arbetet är förmåga att i tal använda svenska eller finska språken flytande.

Av den ena parkarbetaren förutsätter vi dessutom avlagd examen inom trädvård och praktisk arbetserfarenhet.

God samarbetsförmåga, flexibilitet och mångkunnighet är grundläggande egenskaper hos våra anställda. Giltiga arbetssäkerhets- och vägsäkerhetskort och ett giltigt kort för heta arbeten samt beredskap att delta i vinterunderhåll av gator räknas som fördel.

Anställningarna besätts fr.o.m. 17.7.2017 eller enligt överenskommelse och på dem tillämpas en prövotid på fyra månader.

De som blir valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningarna med bilagor ska lämnas in senast 30.6.2017 kl. 15.00 under adressen Pargas stad, Grönområden, Strandvägen 28, 21600 Pargas.

Närmare information ges av stadsträdgårdsmästare Heidi Suominen, tfn 050 329 1484, och av parkarbetsledare Sonja Österholm, tfn 040 560 8078, e-post fornamn.efternamn@pargas.fi.

 


Dagvårdsenheten:

pyoritys_rgb.jpg


Fortlöpande rekrytering till kortare vikariat inom dagvårdsenheten.

Skicka en öppen ansökan till bildningen@pargas.fi eller till Pargas stad, dagvården, Strandvägen 28, 21600 Pargas.                  

 


Kosthåll:

etukuva21.jpg


Kosthållet i Pargas stad behöver SEMESTER- OCH SJUKVIKARIER för kosthållsarbetare och kockar
Behörighetsvillkor: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete, hygienpass. Tillräcklig förmåga att i tal använda svenska och finska språken räknas som merit.

Uppgiften förutsätter ett genuint intresse för köksarbete, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga.

Lön bestäms enligt tjänstekollektivavtal.

Förfrågningar:

kostchef Niina Isberg / Pargas stad, niina.isberg@pargas.fi
kosthållsförman vik. Eva Bergman / Centralköket i Pargas, 040 488 5600
kosthållsförman Marika Andersson / Malmkullas kök, 040 488 6030
kosthållsförman Gunnel Malm / Nagus område, 040 488 5603
kosthållsförman Gunilla Gustafsson / Korpos område, 040 488 6029
kosthållsförman Maria Dahlqvist / Houtskärs och Iniös områden, 044 358 5977

 

                      

Social- och hälsovård:

puhalluspoika_rgb.jpg

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en tillsvidare anställning som HÄLSOVÅRDARE på deltid (50%) på Houtskär hälsostation från den 01.09.2017.


I arbetsuppgifterna ingår att hålla självständig hälovårdar- och sjukskötarmottagning, ge telefonrådgivning, samt att assistera läkare och sköta kanslifunktioner.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är hälsovårdarexamen. Uppgiften förutsätter initiativförmåga, ett levande intresse för arbete med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via Kuntarekry.fi jobbnummer 143638  senast den 28.06.2017. Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas stad, Social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi.

Förfrågningar, ansvarig skötare Janette Sundqvist 040 488 5503


                                                                     * * *

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

SJUKSKÖTARE till äldreomsorgen, hemsjukvården i Pargas. Anställningen gäller tillsvidare.

Behörighetsvillkor för sjukskötare: Sjukskötarexamen samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Vid anställningen tillämpas en prövotid på fyra månader.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 143723. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 26.6.2017 kl. 12.00.


Närmare information ges av vikarierande ansvarig sjukskötareTove Lehtinen, tfn 040 488 5566

                                                               * * *

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställningar i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

4 NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemvård/Pargas. Anställningarna gäller tillsvidare.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt AKTA.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 143717. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 26.06.2017 kl. 12:00.

Närmare information ges av ansvarig handledare Eeva Suominen, tfn 044 358 5840

                                                                    * * *    

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, Grannas/Nagu. Anställningen gäller tillsvidare.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 143715. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 26.06.2017 kl. 12.00.

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Kerstin Savolainen, tfn 040 488 5589

                                                                     * * *

Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, hemservice/Pargas. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp.

Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.
Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.
När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, arbetsnummer 134087. Ansökan med relevanta intyg kan även lämnas in till Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller skickas till socialcentralen@pargas.fi

Närmare information ges av

Maarit Silván tfn 050 596 2615 eller

Eeva Suominen       tfn 044 358 5840 

                                                                      * * *                                                

Socialserviceenheten i Pargas stad söker stödpersoner för ungdomar som p.g.a. handikapp eller sjukdom har särskilda behov. En stödperson handleder, uppmuntrar och är vän och håller sällskap till den unga personen i olika fritidsaktiviteter, som på bio, i simhall, på konserter, på stan m.m.

 • Stadens socialserviceenhet gör ett tidsbegränsat uppdragsavtal med stödpersonen. Antalet timmar varierar efter behov och uppgår till högst 10 timmar/månad. Stödpersonen ska vara en utomstående person till den familj som får stöd och hon eller han ska förbinda sig till de gemensamt uppsatta målen. Stödpersonen och den som får stöd/vårdnadshavaren till den som får stöd kommer tillsammans närmare överens om träffarnas innehåll. En stödperson som arbetar med en minderårig ska visa upp ett straffregisterutdrag innan hon eller han inleder sitt uppdrag. Stödpersonen ska själv vara minst 16 år gammal.

  Arvodet är 10 €/timme. Som kostnadsersättning utbetalas högst 30 €/månad.

 • Närmare information ges av socialhandledare Nora Johansson, tfn 040 488 5949 eller nora.johansson@pargas.fi


 •                                                                 * * * * *


  Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper. • SJUKSKÖTARE

  Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel: 127218. 


 • NÄRVÅRDARE

  Behörighetsvillkor.Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

 • www.kuntarekry.fi jobbnyckel: 127237.


  VÅRDBITRÄDE
 • Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel:127242.


 • ANSTALTSBITRÄDE

  Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

  www.kuntarekry.fi  jobbnyckel: 127244.


 • Kontaktperson:

  vårdchef Ann-Helen Saarinen / hälsocentralen Pargas 040 820 9658

  ansvarig sjukskötare Janette Sundqvist/ läkarmottagningen 040 488 5503
  avdelningsskötare Marika Cederlöf / Malmkulla bäddavd.   040 488 5843
  avdelningsskötare Ann-Christin Elmvik / Bäddavdelning 040 488 5524
  äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg/ Aftonro, Iniö    040 488 5590
  äldreomsorgsledare Kerstin Savolainen / Grannas, Nagu 040 488 5589

 • äldreomsorgsledare Ramona Pettersson/Regnbågen, Korpo 040 458 0400
  äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
  ansvarig sjukskötare Carola Lundqvist / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
  ansvarig handledare Mervi Kurvinen / hemvård, Pargas 050 596 2615
  ansvarig handledare Eeva Suominen / hemvård, Pargas 044 358 5840
  ledare för serviceboende Carina Willberg / serviceboende, Pargas 040 020 2848
  minneskoordinator Janina Dahla / dagverksamhet för äldre 040 488 6055

  äldreomsorgschef Gun Sirén 02 4585700  tel tid mån-fre 8.15-9.00


 • eller per e-p: fornamn.efternamn(at)pargas.fi

  Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via länken www.kuntarekry.fi sök arbetsplats.


 • Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi

 


Skriv ut
Dela |
Upp