Till innehållet


Bioanalytiker/Laboratorieskötare

Pargas stad lediganslår att sökas följande vikariat i arbetsavtalsförhållande inom hälsovården:

En BIOANALYTIKER/LABORATORIESKÖTARE, för tiden 01.02.2019 – 01.09.2019.,

Behörighetsvillkor för uppgiften är bioanalytiker-/ laboratorieskötarexamen. Av sökanden förutsätts tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Laboratorie- verksamheten i Pargas är mångsidig. Förutom provtagning analyserar vi prover, gör EKG och Spirometri mätningar samt tar Papa-prover. Vi förutsätter att den valda personen från den 1.3.2018 innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter . Lön enligt tjänstekollektivavtal.

 Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 209979. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast den 25.1.2019 kl. 12.00.

Närmare information ges av ansvarig skötare Marit Henriksson te. 02 4545230Skriv ut
Dela |
Upp